medvetenskap

Aktuella projekt inom Medicinsk vetenskap

Forskningen inom Medicinsk vetenskap vid Sektionen för hälsa söker bidra med kunskap om sambandandet mellan ohälsan och dess orsaker och betingelser.

Nedan kan du läsa mer om några av de projekt som pågår inom Medicinsk vetenskap vid Sektionen för hälsa.


 

"Effects of cardiopulmonary bypass on hemostatic function"

Syftet är att öka kunskapen kring störningar av hemostatiska mekanismer vid hjärtkirurgi och därmed få betydelse för klinisk hantering av dessa.
Kontaktperson: Ann-Kristin Olsson Arytmi hos äldre

Syftet är att studera prevalens, incidens och effekterna av arytmi hos äldre personer.
Kontaktperson: Terese Ericsson Redigera

 


p art


aktuella projekt


 

Share Dela