Ann-Kristin Olsson

Medicinsk vetenskap

Anki Olsson

Titel

Leg sjuksköterska, Perfusionist, Doktorand

Sektion

Blekinge Tekniska Högskola
Institutionen för hälsa
371 79 Karlskrona
Tel: 0455-385496
ann-kristin.olsson@bth.se

Titel avhandlingsarbete

"Effects of cardiopulmonary bypass on hemostatic function"

Övergripande syfte med avhandlingen

Studier ökar kunskapen kring störningar av hemostatiska mekanismer vid hjärtkirurgi och kan därmed få betydelse för klinisk hantering av dessa.

Avhandlingsarbete och preliminärt tidsschema

2011 - 2016

Huvudhandledare

Namn: Sören Berg 
Titel: Överläkare Thoraxanestesi, adjungerande universitetslektor IMH, Linköping
Tillhörighet: IMH, Universitetssjukhuset, Östergötlands läns landsting
E-post: soren.berg@lio.se soren.berg@liu.se

Handledare

Namn: Erik Håkansson
Titel: Överläkare Thoraxanestesi
Tillhörighet: IMH, Universitetssjukhuset, Östergötlands läns landsting
E-post: erik.hakansson@lio.se

Namn: Joakim Alfredsson
Titel: Överläkare Kardiologi
Tillhörighet: IMH, Universitetssjukhuset, Östergötlands läns landsting
E-post: joakim.alfredsson@lio.se

Namn: Johan Berglund
Titel: Professor
Tillhörighet: Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa, 371 79 Karlskrona
E-post: johan.berglund@bth.se

Namn: Rolf Svedjeholm 
Titel: Överläkare Thoraxkirurgi
Tillhörighet: IMH, Universitetssjukhuset, Östergötlands läns landsting
E-post rolf.svedjeholm@lio.se

Nätverk

Jag är medlem i:

SWESECT, Swedish Society of Extra Corporeal Technology

SCANSECT, The Scandinavian Sociaty of ExtraCorporel Technology

Finansiering och affiliation

Anställd som doktorand på Sektionen för Hälsa, BTH

Professionell bakgrund (yrke, inriktning)

Jag tog min sjuksköterskeexamen 1988 och jobbade på medicinkliniken fram till januari 1997 då jag var med att starta upp thoraxkliniken här i Karlskrona. Efter att ha arbetat på thorax vårdavdelning , tog jag examen från specialistutbildningen inom Intensivvård och kort därefter tog jag examen från specialistutbildningen inom anestesivård. Jag tjänstgjorde på Thoraxintensiven ca 1 år och började sedan på thoraxanestesi 2001. 2005 fick jag erbjudan om att utbilda mig till perfusionist. Utbildningen finns numera endast i Århus, Danmark och genererar en Master i Cardio Vascular Technology. Under min anställningstid på thoraxkliniken har jag jobbat mycket med kliniska prövningar och har ansvar för att koordinera forskningsarbetet på thoraxcentrum. Den 1 oktober 2010 blev jag projektanställd 50 % på BTH, sektionen för hälsa och har efter antagnings seminariumet i Linköping den 13 april 2011 blivit antagen som doktorand i Linköping.

Redigera

 


p art


aktuella projekt


 

Share Dela