SNAC - Åldrandet, vården och omsorgen
om äldre personer

Sektionen för hälsa samverkar i forskningsprojektet SNAC - Blekinge, SNAC portalen (öppnas i nytt fönster)
som är en del i det nationella, longitudinella forskningsprojektet
SNAC - The Swedish National Study on Aging and Care.

SNAC - Blekinge stöds finansiellt förutom av regeringen
också av Landstinget Blekinge, Blekinge Tekniska Högskola,
Högskolan i Kristianstad och Linnéuniversitetet i Växjö.

Vad är SNAC?

SNAC - The Swedish National Study on Aging and Care - är en långsiktig nationell studie av åldrandet samt vården och omsorgen om de äldre. Projektet startade undersökningarna år 2001. Studien har initierats av socialdepartementet och genomförs i fyra områden i Sverige: fem kommuner i Skåne - Eslöv, Hässleholm, Malmö, Osby och Ystad; en kommun i Blekinge - Karlskrona; stadsdelen Kungsholmen i Stockholms stad samt Nordanstigs kommun i Hälsingland.

Den offentliga vården och omsorgen om äldre kommer i framtiden att utsättas för betydande påfrestningar p.g.a. den demografiska utvecklingen i kombination med begränsade ekonomiska resurser. Det är därför av största vikt att resurserna för vården och omsorgen i framtiden utnyttjas så att största möjliga effektivitet erhålls.

För att möjliggöra ett sådant resursutnyttjande måste analyser av vård och omsorgssystemens funktion samt av den åldrande befolkningens behov studeras över tid. Individbaserade longitudinella studier av, såväl den åldrande befolkningens vård och omsorgsbehov som av vård och omsorgssystemens funktion, är således nödvändiga om framtidens vård och omsorgsbehov ska kunna tillgodoses.

SNAC-Blekinge 

Blekinge är ett av de fyra studieområdena i det nationella forskningsprojektet SNAC - The Swedish National Study on Aging and Care sedan projektets start år 2001. Under de två första åren bedrevs både befolkningsstudie och vårdsystemstudie i Karlskrona kommun. Befolkningsstudien har fortlöpt enligt planerna och efter ett uppehåll har under år 2010 vårdsystemstudien återupptagits.

Vy över Karlskrona

I Blekinge bedrivs forskning inom ett flertal områden där data hämtats från SNAC. Exempel på några av dessa områden är:

  • Tandhälsa hos äldre samt munhälsans betydelse för allmänhälsa.
  • Multisjuklighet - utveckla instrument för beräkning av befolknings sjuklighet och varför vi åldras olika.
  • Livsstilens betydelse för hälsan och välbefinnandet.
  • Arbetsvetenskap med inriktning att studera de som arbetar respektive inte arbetar i åldern 60-65 år.
  • Studier om hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och kognitiv funktion.
  • Vårdkvalitet samt vilka omgivande faktorer som kan kopplas till behov av vård och omsorg.
  • Naturläkemedelsanvändande i förhållande till annan läkemedelsanvändning, livsstil och psykologiska faktorer.
  • Vårdvetenskaplig forskning med inriktning bl a mot personlighet, livskvalitet, sömn, funktionsnedsättning etc.

SNAC- Blekinge leds av en styrgrupp av forskare med professor Johan Berglund som huvudansvarig. Projektet drivs för närvarande i samverkan mellan: Blekinge Tekniska Högskola, Landstinget Blekinge, Universitetet i Lund, Linnéuniversitetet i Växjö, Högskolan i Kristianstad samt Karlskrona kommun.

Kontaktperson: Johan Berglund


Redigera
Share Dela