Kandidat- och magisteruppsatser inom SNAC-B

Naseer, Mahwish. Prevalence and association of undernutrition with quality of life among swedish people aged 60 years and above: results of the SNAC- B study. Masteruppsats. Malmö Högskola. Hälsa och samhälle. 2014

Garp Duvall, Carl. Distress Proneness as a Personalized Indicator of Cognitive Decline: Results from the Swedish national Study on Aging and Care. Magisteruppsats. Linnéuniversitetet, Växjö. Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI.
Länk till uppsatsen (öppnas i nytt fönster)

Sadikovic, Carmen. Vårdberoende, behov av omvårdnad och insatser för äldre med regelbunden vård och omsorg – del av SNAC-Blekinge, Vårdsystemdelen. Magisteruppsats. Blekinge Tekniska Högskola. Sektionen för hälsa.
Länk till uppsatsen (öppnas i nytt fönster)

 Hellström, Patrik. Motion och sömnkvalitet hos äldre personer i en kommun i sydöstra Sverige. 2010. Magisteruppsats. Blekinge Tekniska Högskola. Sektionen för hälsa.
Länk till uppsatsen (öppnas i nytt fönster)

 Johannisson, Ulrika. Upplevd betydelse av personliga intressen, sociala relationer, fysisk aktivitet och mat och dryck hos personer 60 år och äldre. 2010. Magisteruppsats. Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV).
» Länk till uppsatsen (öppnas i nytt fönster)

 Zettergren, Marie. Äldres upplevelse av livstillfredsställelse i relation till självskattad hälsa, ensamhetskänsla och demografiska förhållanden. 2010. Magisteruppsats. Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV.
» Länk till uppsatsen (pdf-dokument, öppnas i nytt fönster)

  Fasth A. L.,  Powis J. R. Diabetes typ II och smärta hos kvinnor och män, 60 år och äldre i Karlskrona kommun. 2010. Kandidatuppsats. Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa.
» Länk till uppsatsen (pdf-dokument, öppnas i nytt fönster)

 Carlsson J, Palmqvist R. Kognition och nutritionsstatus hos äldre i Blekinge. 2009. Kandidatuppsats. Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa.
» Länk till uppsatsen (öppnas i nytt fönster)

 Wieslander, Christina. Upplevd hälsa hos äldre IT- användare. 2009. Kandidatuppsats. Blekinge Tekniska högskola. Sektionen för hälsa.
Länk till uppsatsen (öppnas i nytt fönster)

 Bengtsson K, Nilsson S. Förekomst och betydelse av att ha smärta och trötthet hos personer i åldersgrupperna 60-96 år äldres smärta i relation till upplevd trötthet. 2008. Kandidatuppsats. Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa.
» Länk till uppsatsen (öppnas i nytt fönster)

 Wennstig, Mats. Att klara livets vardagsaktiviteter - Förändringen av fysisk och kognitiv funktionsförmåga hos personer med misstänkt eller diagnostiserad demens. 2008. Magisteruppsats. Blekinge Tekniska Högskola. Sektionen för hälsa.
Länk till uppsatsen (öppnas i nytt fönster)

Kjellgren, Jennie; Lundberg, Gaida. Socialt nätverk och levnadsvanor hos äldre. En beskrivande studie av samband mellan äldres sociala nätverk och levnadsvanor. 2008. Kandidatuppsats. Blekinge Tekniska Högskola. Sektionen för hälsa.
Länk till uppsatsen (öppnas i nytt fönster)

Lindström, Viktoria; Andersson, Kristina. Smärta och sömn bland äldre. 2007. Kandidatuppsats. Blekinge Tekniska Högskola. Sektionen för hälsa.
Länk till uppsatsen (öppnas i nytt fönster)

Johansson, Sigrid. Relaterar dosering av läkemedlet digoxin till beräknat njurclearance? En populationsbaserad kohortstudie bland 60-96- åringar. 2007. Magisteruppsats. Uppsala universitet.

Resebo, Erik; Törnros, Caroline. Livskvalitet, hälsa och social situation hos personer som vårdar respektive inte vårdar närstående. 2006. Kandidatuppsats. Blekinge Tekniska Högskola. Sektionen för hälsa.
Länk till uppsatsen (öppnas i nytt fönster)

Englesson, Christel. Äldres framtidssyn och funderingar med fokus på vård och omsorg. 2005. Magisteruppsats. Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa.
» Länk till uppsatsen (öppnas i nytt fönster)

 Nilsson, Monika. Anhörig eller anställd personal? Vilken vård efterfrågar äldre i Blekinge om de drabbas av sjukdom. 2005. Magisteruppsats. Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa.
» Länk till uppsatsen (öppnas i nytt fönster)

Olofsson, Maria. Psykologiska faktorer realterade till naturläkemedelsanvändning. 2004. Magisteruppsats. Högskolan i Halmstad. Sektionen för hälsa och samhälle.

Berggren, ÅkeTyp av demens relaterad till övriga sjukdomar och tidigare genomgången anestesi/kirurgi: en retrospektiv pilotstudie. 2004. Magisteruppsats. Lunds universitet.

 Engdar, Britt-Marie; Krona Hans. Vårdkonsumtion för äldre i Blekinge med astma och kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL). En retrospektiv registerstudie. 1998-99. Magisteruppsats. Uppsala universitet. Institutionen för fysiologi och medicinsk fysik.

Redigera
Share Dela