Pågående avhandlingar inom SNAC-B


Titel: Hjärt- kärlsjukdom och parodontit hos äldre, en medicinsk.odontologisk
longitudinell studie
Doktorand: Viveca Wallin - Bengtsson
Planerad disputation: 2014  

 

Titel: Sömn och livskvalitet hos äldre
Doktorand: Amanda Hellström
Planerad disputation: 2013   

 

Titel: Factors related to quality of life among elderly with pain
Doktorand: Lena Sandin - Wranker
Planerad disputation: 2014  

 

Titel: Biomedicinska aspekter på rörelserelaterad smärta
Doktorand: Titti Lilje
Planerad disputation: 2014

 

Titel: Friluftsliv och fysisk aktivitet
Doktorand: Katarina Sjögren
Disputerat i augusti 2013  

 

Titel: Tandstatus och kognitiv sjukdom
Doktorand: Helena Nilsson
Planerad disputation: 2015

 

Titel: Äldres upplevelse och tillit till användandet av ny teknik
Doktorand: Jessica Berner
Planerad disputation: 2013

 

Titel: Preventivt arbete med case management i vård av äldre (65 +)
Doktorand: Magnus Sandberg
Planerad disputation: 2013  

 

Titel: Ensamhet bland äldre
Doktorand: Elin Nilsson
Planerad disputation: 2014

 

Titel: Fall, yrsel och rädsla för fall hos äldre - prevalens, upplevelse och effekt av intervention
Doktorand: Ulrika Olsson Möller
Planerad disputation: 2013

 

Titel: Qality of care and nursing   
Doktorand: Carmen Sadikovic 
Planerad disputation: 2017                                                                                                                                                                       
  

Titel: Epidemiology of arythmias among elderly people
Doktorand: Terese Ericsson
Planerad disputation: 2017                                                                                                                 

Titel: Äldre personer med hjärtsvikt 
Doktorand: Suzana Johansson 
Planerad disputation: 2017

 

Titel:Sexualitet på äldre dagar 
Doktorand: Magnus Stentagg 
Planerad disputation: 2017

 

Titel: Coping med omvälvande livshändelser 
Doktorand: Anna Bratt 
Planerad disputation: 2017

Redigera
Share Dela