Pågående och planerade studier med SNAC-B- medverkan

Pågående forskningsarbete i manuskript

 

Titel: Horizontal and vertical targeting - a population-based comparison of coverage in age care between urban and rural areas.
Författare: Lagergren M., Fagerström C., Sjölund B-M., Berglund J., Nordell E., Fratiglioni L., Wimo A. & Elmståhl S.
Submitted:

Titel: Horizontal and vertical targeting - a population-based comparison between users and nonusers of public long-term case of older persons.
Författare: Lagergren M, Sjölund B-M, Fagerström C, Berglund J, Nordell E, Fratiglioni L, Wimo A, Elmestål S.
Submitted
: Maj 2011

Titel: Informal and formal care among older people in relation to cognitiv impairment - a population-based study from the SNAC- project.
Författare: Wimo A, Elmestål S, Fratiglioni L, Berglund J, Lagergren M.
Submitted:

Titel: Relation between pain and QoL among older adults influenced by biological, psychosocial and social factors. 
Författare: Lena Sandin Wranker L., Rennemark M., Berglund J.
Submitted:

Titel: Impact of psyical activity on sleep difficulties among elderly people in Sweden.
Författare: Hellström A, Hellström P, Willman A, Fagerström C
Submitted: Jan 2012

Titel: Associations between disabling pain in younger elderly and physical loads through life. Cross sectional analysis from baseline examination in a longitudinal study.
Författare: Lilje T, Anderberg P, Skillgate E, Berglund J

Forskningsprojekt under arbete inom SNAC-B

Titel: Konfidens och minnesforskning
Medverkande:
Mats Dahl, Carl Martin Allwood, Bo Hagberg, Mikael Rennemark, Johan Berglund

Titel: Förmaksflimmer och mortalitet
Medverkande:
Berglund J, Wimo A, Elmeståhl S, Marangoni A, Fratiglioni L, m. fl

Titel: Tandhälsa och allmän hälsa hos äldre.
Medverkande: Stefan Renvert, Johan Berglund, Rutger Persson

Titel: Fysisk aktivitet - livskvalitet - vårdkonsumtion - livslängd
Medverkande: Mikael Rennemark, Johan Berglund, Magnus Lindwall m.fl

Titel: Gastro- eosofagal refluxsjukdom hos äldre
Medverkande: Henrik Forsell, Johan Berglund, Stefan Renvert

Titel: Mobil telemedicinsk långtidsregistrering av EKG - hjärtdiagnostik på distans
Medverkande: Johan Berglund

Titel: Utveckling av programvara "OMX-soft" för röntgenbildsanalys
Medverkande: Johan Berglund, Stefan Renvert, Rutger Persson m.fl

Titel: Prediktion av risk för sjukhusinläggning - datamining.                                                Medverkande: Johan Berglund, Niklas Lavesson, Paul Davidsson

Titel: Intelligenta sensornätverk för medicinsk datainsamling
Medverkande: Johan Berglund, Jörgen Nordberg

Titel: Vårdlogistik med hjälp av optimering och simulering.                                                  Medverkande: Johan Berglund, Marie Persson, Paul Davidsson, Jan Persson, m.fl

Titel: Admire Identifikation av multisjuklighet
Medverkande: Niklas Lavesson, Johan Berglund, Claes Jogreus

Övriga projekt under arbete inom SNAC-B

Rapport: "P- delen" (baseline och återundersökning 6 år senare).
Medverkande: Pia Gunnarsson, Jan Resebo

Rapport: Överlevnad/vårdkonsumtion.                                                                                       Medverkande: Pia Gunnarsson, Jan Resebo

Redigera
Share Dela