Rapporter inom SNAC-B


Resebo J. Vård och omsorg för personer 65 år och äldre i Karlskrona 2014. Februari 2015

Resebo J. Vård och omsorg för personer inom grupp- och serviceboende i Karlskrona 2010 - 2014. Rapport 2014:3

Resebo J. Äldres liv och hälsa - Redovisning av SNAC- resultat 2001 - 2010. Nationell rapport, Mars 2014

Resebo J. Vård och omsorg för personer 65 år och äldre i Karlskrona. Rapport 2014:1, April 2014

Resebo J. Vård och omsorg för personer inom grupp- och serviceboende i Karlskrona 2010-2013. Rapport 2013:2. Juni 2013

Resebo J. Vård och omsorg för personer 65 år och äldre i Karlskrona. Rapport 2013:1, Januari 2013

Resebo J. Vård och omsorg för personer inom grupp- och serviceboende i Karlskrona 2010-2012. Rapport 2012:2. Juni 2012

Gunnarsson P, Resebo J. En bild av de äldre. Tand- och munhälsa bland äldre ( ≥ 60 år) i Karlskrona kommun (2001-2007). Rapport 2012:1. Januari 2012

Resebo J. Vård och omsorg för personer 65 år och äldre i Karlskrona 2011. Rapport 2012:1, 2012.

Gunnarsson P, Resebo J. En bild av de äldre. Funktionsförmåga bland äldre ( ≥ 60 år) i Karlskrona kommun, sex år senare, (2001-2007). Rapport 2011:5, 2011.

Länk till Rapport 2011:5, 2011 (pdf-format, öppnas i nytt fönster)


Gunnarsson P, Resebo J.
En bild av de äldre. Demografi, besvär och symtom. Upplevd hälsa bland äldre ( ≥ 60 år) i Karlskrona kommun, sex år senare, (2001-2007). Rapport 2011:4, 2011.

Länk till Rapport 2011:4, 2011 (pdf-format, öppnas i nytt fönster)


Gunnarsson P, Resebo J.
"Att mätas och vägas". En bild av de äldre ( ≥ 60 år) i Karlskrona kommun "sex år senare". Rapport 2010:2, 2010.

Länk till Rapport 2010:2, 2010 (pdf-format, öppnas i nytt fönster)


Resebo J.
Vård och omsorg för personer 65 år och äldre i Karlskrona. Rapport 2010:1, 2010.

Länk till Rapport 2010:1, 2010 (pdf-format, öppnas i nytt fönster)


Resebo J.
"Omvårdnadsbehov, insatser och tillfredsställelse". En bild av de äldre ( ≥ 60 år) i Karlskrona kommun. Rapport 2009:4, 2009.

Länk till Rapport 2009:4, 2009 (pdf-format, öppnas i nytt fönster)


Resebo J.
"Att mätas och vägas". En bild av de äldre ( ≥ 60 år) i Karlskrona kommun. Rapport 2009:3, 2009.

Länk till Rapport 2009:3, 2009 (pdf-format, öppnas i nytt fönster)


Resebo J.
"Hur har dom det och hur tar dom det?" En bild av de äldre ( ≥ 60 år) i Karlskrona kommun. Rapport 2009:2, 2009.

Länk till Rapport 2009:2, 2009 (pdf-format, öppnas i nytt fönster)


Resebo J.
En bild av de äldre - Upplevd hälsa och funktionsförmåga bland äldre ( ≥ 60 år) i Karlskrona kommun. Rapport 2009:1, 2009.

Länk till Rapport 2009:1, 2009 (pdf-format, öppnas i nytt fönster)


Resebo J
. En bild av de äldre - demografi och sociala faktorer bland äldre ( ≥ 60 år) i Karlskrona kommun.  Rapport 2008:1, 2008.

Länk till Rapport 2008:1, 2008 (pdf-format, öppnas i nytt fönster)

 

Lengstedt A. Användandet av naturläkemedel, vitaminer och mineraler hos personer 60 år och äldre. FoU- rapport 2003


Lagergren M., Holst G, Rahm-Hallberg I, Wimo A. Inventering av långvariga äldre vårdtagare i SNAC-kommunerna per den 1 februari 2001. Jämförande rapport från SNAC-K baslinjeundersökningarna i Karlskrona, på Kungsholmen, i Nordanstig och i Skåne. SNAC-K rapport Nr.2 2002 Rapport: Rapportserie 2003:1 Blekinge FoU-enhet, ISSN 1651-2626


Holst, G., Rennemark, M, Berglund, J.
Vård och omsorg i Karlskrona, personer 65 år och däröver, våren 2002. Rapport Nr 1 Rapportserie 2002:1 Blekinge FoU-enhet.


Holst G, Rennemark M, Berglund J.
Vård och omsorg i Karlskrona, personer 65 år och äldre, våren 2002. Rapport 1. Åldrandet i Blekinge. Rapport 2002:1, 2002.

Redigera
Share Dela