Amanda Hellström, Lecturer

Sustainable Active Ageing / Caring Science

 

Amanda Hellström

Titles

RN, PhD

Department/unit

Blekinge Institute of Technology
School of Health Science
SE-371 79 Karlskrona
Sweden
Phone: +46 73 346 30 67
E-mail: Amanda.hellstrom@bth.se

Position

Lecturer

Year of Dissertation

2013

Thesis

Insomnia symptoms in elderly persons - Assessment, associated factors and non-pharmacological nursing interventions. Lund University, Faculty of Medicine Doctoral Dissertation Series 2013:139. (https://lup.lub.lu.se/search/publication/4173102)

Peer reviewed publications

Hellström, A., Fagerström, C.  & Willman, A. (2011). Promoting sleep by Nursing Interventions in health care settings: A systematic review. Worldviews of Evidence based Nursing, Volume: 8, Issue 3, pages 128-142

Fagerström, C. & HellströmA. (2011) Sleep complaints and their association with comorbidity and Health Related Quality of Life in a Swedish older population. Aging & Mental Health, Vol. 15, No. 2, March 2011, 204-213

HellströmA., Hagell, P., Fagerström, C. & Willman, A. (2010) Measurement properties of the Minimal Insomnia Symptom Scale (MISS) in an elderly population in Sweden. BMC Geriatrics, 2010, 10:84

Poster presentation

Hellström A., Hagell P., Fagerström C.* & Willman A. Usefulness of the Minimal Insomnia Symptom Scale (MISS) in elderly persons. 20th Nordic Congress of gerontology, 30 maj-2 juni,2010, Reykjavik, Island. Peer-reviewed.

National and international presentations

Hellström A*., Fagerström C. & Willman A. Vårdrutiner, dagliga aktiviteter och sömnvanor vid äldreboende. 7:e konferens och utbildningsdagen för Nätverket för sömn och hälsa, 19 oktober 2011, Karlshamn.

Andersson E.*, Hellström A.* & Karlsson A-C.* Innebörd av kvalitet i utbildning för studenter på BTHs sjuksköterskeprogram. Lärarlärdom 17 augusti, 2011, Kristianstad. Peer-reviewed.

Hellström A.*, Hagell P., Fagerström C. & Willman A. How to measure and classify insomnia in elderly persons. Fourth European Nursing Congress (Older persons: the future of care), 4-7 oktober, 2010, Rotterdam, Nederländerna. Peer-reviewed.

Fagerström C.* & Hellström A. Sömnvanor bland äldre. Konferens SNAC-dagarna 25-26 januari, 2010, Karlskrona.

Fagerström C.* & Hellström ASömnvanor bland äldre. Probanddag SNAC-projektet, 2009, Karlskrona.

Hellström A.* & Willman A. Sömnfrämjande åtgärder för patienter inskrivna för vård på sjukhus - en systematisk litteraturstudie. Fjärde konferens- och utbildningsdagen för Nätverket för sömn och hälsa, 21 oktober, 2008, Akademiska sjukhuset, Uppsala.

* = Presentatör.

External funding and grants

25 000 kronor från Stiftelsen Rödakorshemmet, Lori Lindahls stipendium, 2012.

30 000 kronor från Svensk Sjuksköterskeförening Yngre doktorand stipendium, 2011.

4000 kronor från Anna Cederbergs Stiftelse. Resebidrag till kongress i Rotterdam, Nederländerna 4-7 oktober, 2010.

20 000 kronor från Svensk Sjuksköterskeförening för forskningsprojekt kring medelålders och äldres sömn.

2000 kronor från Nätverket för sömn och hälsa för Evidensbaserad kunskap inom sömn.

Edit

publ


proj


about


 

 

Share Share