vårdvetenskap

Vårdvetenskap är vetenskap som omfattar människans hela livscykel - från födelse till död. Forskningen är inriktad på att generera kunskap om hälsofrämjande omvårdnad för att utveckla, bevara, och förbättra hälsa samt om hur vårdaren bäst kan lindra lidande och skapa förutsättningar för en fridfull död.
Forskningen fokuserar på enskilda patienters och deras närståendes behov och resurser, på vård- och omgivningsmiljö samt på omvårdnad ur ett organisatoriskt perspektiv.

Omvårdnadsforskningens resultat ska bidra till att förnya och förbättra vård och omsorg såväl nationellt som internationellt oavsett vårdgivare. Kunskap om vårdandet syftar även till att ge en djupare förståelse för dess bevekelsegrunder och meningssammanhang.
Vårdvetenskap fokuserar på begrepp såsom människan, hälsan, den vårdande relationen och den vårdande miljön.

Forskningen i Vårdvetenskap vid Sektionen för hälsa utgår huvudsakligen ifrån de båda forskningsmiljöer som utvecklats vid sektionen, d.v.s. forskning inom Hållbart aktivt åldrande och Hälsa & Teknik.
Forskningsmiljöerna omfattar forskning inom sektionens fyra forskningsområden, Vårdvetenskap, Folkhälsovetenskap, Medicin och Tillämpad hälsoteknik. Majoriteten av sektionens forskning sorteras under de två forskningsmiljöerna medan vissa forskningsprojekt fortfarande enbart faller under sina forskningsområden.


Nyheter inom Vårdvetenskap 

2013-05-07

Doris Bohman, universitetslektor vid Sektionen för hälsa har blivit beviljad utlandsstipendium från FAS (Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap): Syftet är att genomföra en post doc vistelse vid Oxford Institute of Population Ageing, OIA, University of Oxford, Storbritannien under en månad. Vistelsen är ett led i ett aktuellt planerat forskningssamarbete med institutet med fokus på Åldrande och användandet av tillämpad hälsoteknik i olika länders kontext.

Artiklar

2013-04-26

Artikeln "The Experience of Younger Adults Following Myocardial Infarction" Andersson, E., Borglin, G. & Willman A. (2013) finns nu publicerad i Qualitative Health Research. Vol: 23, Issue: 6, pages: 762-772.

2013-03-20

Artikeln "The Experience of Younger Adults Following Myocardial Infarction" Andersson EK, Borglin G, Willman A, finns nu tillgänglig online i Qualitative Health Research, doi:10.1177/1049732313482049.

2012-12-17

Artikeln Mapping attitudes and awareness with regard to national guidelines: an e-mail survey among decision makers har blivit accepterad i Journal of Nursing Management Sandström, B., Willman, A., Svensson, B., Borglin, G 17/12-2012

2012-08-28

"Småprat" är inget hälsosamtal - En modell för att implementera hälsosamtal med stöd i motiverande samtal. Virveus, A, Olander E, Eggers, T, finns publicerad i BTH Research Reports 2012:03.
Länk till rapporten.

2012-08-22

Artikeln Standing alone when life takes a unexpected turn: Being a midlife next of kin to a relative having undergone a myocardial infarction. Andersson, E., Borglin, G., Sjöström, A & Willman A.,  har blivit accepterad i Scandinavian Journal of Caring Sciences. Augusti 2012

2012-08-01

Artikeln An Everyday Fight to Redress the Balance in Life: The Experiences of Younger Adults Following Acute Myocardial Infarction. Andersson, E.K., Borglin, G., Willman A., har blivit accepterad i Qualitative Health Research. Juli 2012.

2012-06-21

Artikeln Swedish Nurses Perception of Nursing Research and its Implementation in Clinical Practice: A focus group study". Bohman, D.M., Eriksson, T., Borglin G., har blivit accepterad i Scandinavian Journal of Caring Science, juni 2012

2012-05-23

Artikeln "Nursing students’ understanding of critical thinking and appraisal and academic writing: A descriptive qualitative study." Borglin, G., Fagerström, C., (2012) är nu i press i Nurse Education In Practice.  doi:10.1016/j.nepr.2012.04.009

Redigera

 


Publicerade artiklar


proj


vfdag


 

Share Dela