Ewa K Andersson, doktorand

Vårdvetenskap

ewa andersson

Titel

Leg sjuksköterska, MSc, Doktorand

Sektion

Blekinge Tekniska Högskola
Institutionen för hälsa
371 79 Karlskrona
Telefon, e-post

Titel avhandlingsarbete

Midlife adults, Myocardial Infarction and the experience of life for next of kins and patients.

Övergripande syfte med avhandlingen

Studiens övergripande syfte är att belysa yngre personers upplevelser av att ha överlevt en akut hjärtinfarkt samt deras och deras närståendes upplevelser av  stöd. Studien syftar också till att undersöka sjuksköterskors upplevelser av stöd satt i relation till omvårdnaden av denna patientgrupp.

Avhandlingsarbete och preliminärt tidsschema

Mittseminarium genomfört februari 2013

Disputation planeras preliminärt till våren 2015.

Huvudhandledare

Namn: Ania Willman
Titel: Professor i vårdvetenskap
Tillhörighet: Malmö högskola, Hälsa och samhälle, 205 06 Malmö, Sverige och Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för hälsa, 371 79 Karlskrona, Sverige
E-post: ania.willman@mah.se

Handledare

Namn: Gunilla Borglin
Titel: Universitetslektor, Docent i Vårdvetenskap
Tillhörighet: Malmö högskola, Hälsa och samhälle, 205 06 Malmö, Sverige
E-post: gunilla.borglin@mah.se


Namn: Annica Sjöström Strand
Titel: RN, PhD
Tillhörighet: Institutionen för hälsa, vård och samhälle, Avdelningen för omvårdnad, Lunds Universitet, 220 00 Lund, Sverige
E-post: Annica.Sjostrom-Strand@med.lu.se

'Peer Reviewed' Publikationer

Fridlund, B., Jönsson, A.C., Andersson, E.K., Bala, S.-V., Dahlman, G.-B., Forsberg, A., Glasdam, S., Kristensson, A., Lindberg, C., Sivberg, B., Sjöström-Strand, A., Wihlborg, J. and Samuelson, K. (2014) Essentials of Nursing Care in Randomized Controlled Trials of Nurse-Led Interventions in Somatic Care: A Systematic Review. Open Journal of Nursing, 4, 181-197. http://dx.doi.org/10.4236/ojn.2014.43023

Andersson, E.K., Borglin, G., Sjöström-Strand, A., & Willman A., (2013) Standing alone when life takes a unexpected turn: Being a midlife next of kin to a relative having undergone a myocardial infarction. Scandinavian Journal of Caring Sciences. 27 (4), 864-871.

Andersson, E.K., Borglin, G., Willman A., (2013)  The Experiences of Younger Adults Following Myocardial Infarction. Qualitative Health Research, 23 (6), p 762-772. 

 Accepterade publikationer

 

Publikationer under Peer-Review

Andersson E.K., Willman, A., Sjöström-Strand, A., & Borglin G. 'Caring as person-centredness' - the most comprehensive understanding of caring: A phenomenographic interview study. Journal of Advanced Nursing. Juni 2014

Artiklar i manuskript 


Abstrakt & muntliga konferenspresentationer

Andersson, E. K.,Sjöström-Strand, A., Willman, A. & Gunilla Borglin (2014). Stimulated recall interview technique as a method in nursing science. Oral presentation at Nordic Conference in Nursing Research - methods and networks for the future. 10-12 juni, Odense, Danmark.

Andersson, E. K* (2012). Att leva med erfarenheter efter en hjärtinfarkt i yngre ålder. Patient- och närståendeperspektiv. Muntlig presentation på Forskningens dag, Landstinget Blekinge, 17 oktober 2012, Karlskrona.

Andersson E. K., Borglin G., Willman A. (2011).Younger people´s experience of life after having survived an acute myocardial infarction: An interview study. Oral presentation at Conference on Advances in Health Care Science Research, 18 - 19 October 2011, Stockholm, Sweden.

Andersson E. K., Hellström A. & Karlsson A-C. Innebörd av kvalitet i utbildning för studenter på BTHs sjuksköterskeprogram. Muntlig presentation på Lärarlärdom 17 augusti, 2011, Kristianstad.

Konferensens proceedings

Andersson, E. K.,Sjöström-Strand, A., Willman, A. & Gunilla Borglin (2014). Stimulated recall interview technique as a method in nursing science. Nordic Conference in Nursing Research - methods and networks for the future. s.14

Andersson E. K., Sjöström-Strand, A., Willman A., Borglin G (2014). Conceptions of caring among a group of coronary care nurses.  European Journal of Cardiovascular Nursing, 13 (1) s. 62-63

Andersson, E.K., Borglin, G., Sjöström - Strand, A & Willman A., (2012). Being a midlife next of kin to a relative having undergone a myocardial infarction: A phenomenological hermeneutic study.

Andersson E. K., Borglin G, Willman A. (2011).  Younger people’s experiences of life after having survived an acute myocardial infarction: An interview study. Advances in Health Care Sciences Research, 71, s. 72.

Andersson, E. K., Hellström, A., Karlsson A-Ch. (2012). Innebörd av kvalitet i utbildning för studenter på BTHs sjuksköterskeprogram. Skrifter utgivna vid Högskolan i Kristianstad, Nr 1, s. 19-33

Posterpresentation

Andersson E. K* .,Sjöström-Strand, A., Willman A., Borglin G (2013). Conceptions of caring among a group of coronary care nurses.  EuroHeartCare 2014, 4-5 april, Stavanger, Norge

Andersson, E.K*., Borglin, G., Sjöström - Strand, A & Willman A., (2012). Being a midlife next of kin to a relative having undergone a myocardial infarction: A phenomenological hermeneutic study. Medicinska riksstämman. 28-30 November 2012, Stockholm, Sweden

Andersson, E.K*., Borglin, G., Willman, A., (2012). The Experience of Life among Younger Adults (< 55) Following an Myocardial Infarction: A phenomenological Hermeneutic Study. Forskningens dag, Landstinget Blekinge, 17 oktober 2012, Karlskrona.

Andersson, E.K*., Borglin, G., Sjöström - Strand, A & Willman A., (2012). Being a midlife next of kin to a relative having undergone a myocardial infarction: A phenomenological hermeneutic study. Forskningens dag, Landstinget Blekinge, 17 oktober 2012, Karlskrona.

Andersson E.K*., Borglin G., Willman A. (2012). The Experience of Life among Younger Adults (< 55) Following an Myocardial Infarction: A Phenomenological Hermeneutic Study. The EANS (European Academy of Nursing Science) Community Conference, 13 - 19 Juli 2012, Leuven, Belgium. Vinnare av priset för bästa poster.

 

Andersson E. K*., Borglin G., Willman A. (2011)Younger people´s experience of life after having survided an acute myocardial infarction: An interview study. Conference on Advances in Health Care Science Research, 18 - 19 October 2011, Stockholm, Sweden.

Andersson E. K*., Borglin, G., Willman, A., Yngre personers upplevelser efter att ha överlevt en akut hjärtinfarkt samt deras upplevelse av socialt stöd. Forskningens dag, Landstinget Blekinge, Kompetenscentrum, 20 oktober 2010, Karlskrona

Willman, A., Andersson E. K.,* Utformning och implementering av elektroniskt informationsstöd för sjuksköterskor som arbetar med sekundärprevention och för patienter med hjärt- och kärlsjukdomar. Forskningens dag, Landstinget Blekinge, Kompetenscentrum, 22 oktober 2009, Karlskrona

Willman, A., Andersson E. K.,* Utformning och implementering av elektroniskt informationsstöd för sjuksköterskor som arbetar med sekundärprevention och för patienter med hjärt- och kärlsjukdomar. Forskningens dag, Landstinget Blekinge, Kompetenscentrum, 22 oktober 2008, Karlskrona

* = Presentatör.

Nätverk

Patient Education and Learning

Svensk sjuksköterskeförening www.swenurse.se (öppnas i nytt fönster)

Vårdprofessioner inom cardiologi (VIC), http://www.v-i-c.nu/ (öppnas i nytt fönster)

European Academy of Nursing Science (EANS), http://www.european-academy-of-nursing-science.com/

Council of Cardiovascular Nursing and Allied Professions (CCNAP)

Professionell bakgrund (yrke, inriktning)

Jag började arbeta som sjuksköterska år 2003 vid en kardiologisk vårdavdelning i södra Sverige. Mina yrkeserfarenheter är främst från hjärtsjukvård. Jag har omväxlande arbetat med akut hjärtsjuka patienter på hjärtintensiven och på eftervårdsavdelningen. Jag har också arbetat med hjärtrehabilitering. Under år 2007 tog jag en magisterexamen i vårdvetenskap vid Växjö universitet. Sedan 2010 är jag tjänstledig från mitt arbete på den kardiologiska vårdavdelningen för doktorandstudier i vårdvetenskap vid Sektionen för hälsa, Blekinge Tekniska Högskola. Jag är del i forskargruppen Care of the elderly, long term diseases and palliative care vid Lunds universitet, där jag deltar i doktorandseminarium.

Externa medel och forskningsanslag

Projektet "Social support and health related quality of life before and after use of internet support" stipendium på 35 000 kr

Projektet "Social support and health related quality of life before and after use of internet support" stipendium på 35 000 kr

Projektet "Sjuksköterskans sociala stöd till yngre personer som överlevt en hjärtinfarkt och deras närstående" beviljades 100.000 kr av Blekinge Forskningsråd.

Projektet "Närstående till yngre personer som överlevt en hjärtinfarkt - deras erfarenheter och behov av stöd" beviljades 270.000 kr av Blekinge Forskningsråd.

Projektet "Yngre personers upplevelser efter att ha upplevt en akut hjärtinfarkt samt deras upplevelse av socialt stöd" beviljades 100.000 kr av Blekinge Forskningsråd, Landstinget Blekinge.

Delstudien som syftar till att belysa yngre personers upplevelser efter att ha överlevt en akut hjärtinfarkt samt deras upplevelser av socialt stöd utifrån ett omvårdnadsperspektiv, beviljades ett stipendium på 10.000 kr från Svensk sjuksköterskeförening.

Redigera

 


Publicerade artiklar


proj


vfdag


 

Share Dela