Ann-Christin Karlsson

Vårdvetenskap

Ann-Christin Karlsson

Titel

Leg. sjuksköterska, fil.mag, PhD

Anställd som

Universitetslektor

Sektion

Blekinge Tekniska Högskola
Institutionen för hälsa
371 79 Karlskrona
Telefon, e-post

Disputationsår

2013

Avhandling

Att vara vaken under  operation i regional anestesi. Från patienters upplevelser till en vårdande modell. Linnaeus University Dissertations, Nr 157/2013. Växjö, Linnaeus University Press. ISBN:978-91-87427-65-7 (länk till abstract)

Peer reviewed publikationer

Karlsson, A-C., Ekebergh, M., Larsson Mauléon, A. & Almerud Österberg, S. (2013). Patient-nurse anesthetist interaction during regional anesthesia and surgery based on video recordings. Journal of PeriAnesthesia Nursing 28 (5): 260-270http://dx.doi.org/10.1016/j.jopan.2012.11.009

Karlsson, A-C., Ekebergh, M., Larsson Mauléon, A. & Almerud Österberg. (2013). S. An intraoperative caring model - the awake patient's need of a genuine caring encounterClinical Nursing Studies Vol 1, No 4: 23-35 http://dx.doi.org/10.5430/cns.v1n4p23

Karlsson, A-C., Ekebergh, M., Larsson Mauléon, A. & Almerud Österberg, S. (2012). "Is that my leg?" Patients' experiences during regional anesthesia and surgery.
Journal of PeriAnesthesia Nursing 27(3):155-164.http://dx.doi.org/10.1016/j.jopan.2012.02.005 PMid:22612885

Karlsson, A-C ., Ekebergh, M.,Larsson Mauléon, A., & Almerud Österberg, S. (2012). Only a whisper away. A philosophical view of the awake patient's situation during regional anaesthetics and surgery. Nursing Philosophy 13: 257-265.http://dx.doi.org/10.1111/j.1466-769X.2012.00538.x PMid:22950729

Andersson, E., Hellström, A.,& Karlsson, A-C. Innebörd av kvalitet i utbildning för studenter på BTHs sjuksköterskeprogram. I: Karlsson, L. (red). Lärarlärdom. Högskolepedagogisk konferens 2011 i Kristianstad. Kristianstad: Kristianstad University Press, 2012, Nr 1, ss. 19-33.  

Accepterade artiklar

Inskickade artiklar

Rapporter

Johansson Sundler, A., Berglund, M., Summer Meranius, M., Thurang, A., Rusner, M., Nilsson, C., Karlsson, A-C., Petersson, B-O., & Bremer, A. Varför vårdvetenskap? I: Berglund, M., Johansson Sundler, A.,& Roxberg, Å. (red.).Vårdvetenskapliga vägskäl. Rapportserie i vårdvetenskap Nr 002, 2008. Växjö universitet. Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete.

Posterpresentation

Karlsson, A-C*, Larsson Mauléon, A, Sanchez Svensson, M. (2008). Patient participation during regional anaesthesia. An ethical issue during the intraoperative period. NCCS Nordic College of Caring Science conference, Borås, Sweden. Peer-reviewed. Vann 2:a pris.

Nationella och internationella muntliga föredrag

Karlsson, A-C*, Ekebergh, M., Larsson Mauléon, A. & Almerud Österberg, S. (2014). An intraoperative caring model- the 'awake' patient's need for a genuine caring encounter. Nordic Conference in Nursing Research - Methods and Networks for the future. 10-12 juni, Odense, Danmark.

Karlsson, A-C. (2011). Patienters upplevelser under operation i regional anestesi. Inbjuden som föreläsare till det vårdvetenskapliga programmet för sjuksköterskor under Kirurgveckan 2011. Wisby Strand. 24 augusti.

Andersson, E*., Hellström, A*.,& Karlsson, A-C*. (2011). Innebörd av kvalitet i utbildning för studenter på BTHs sjuksköterskeprogram. Högskolepedagogisk konferens - Lärarlärdom. Högskolan Kristianstad, 17 augusti. Peer-reviewed.

Karlsson, A-C*, Ekebergh, M., Larsson Mauléon, A. & Almerud Österberg, S. (2011). Intertwining of body-mind-world in an intraoperative situation. 30 th International Human Science Research Conference. The Open University, Oxford, 27-30/7. Peer-reviewed.

Karlsson, A-C*, Ekebergh, M., Larsson Mauléon, A. & Almerud Österberg, S. (2010). Being Awake During Regional Anaesthetics and Surgery- Giving Voice to Patients' Intraoperative Experiences. 29th International Human Science Research Conference. Seattle University College of Arts and Sciences, 4-8 augusti. Peer-reviewed.

Karlsson, A-C*. (2006). Living with APD. European Dialysis and Transplant Nurses Association/European Renal Care Association, Madrid, Spain. Peer-reviewed.

Karlsson, A-C*. (2006). Att leva med APD (Automatiserad Peritoneal Dialys). Svensk Nefrologi Sjuksköterskeförenings årsmöte, Stockholm, Sweden. Peer-reviewed.

Karlsson, A-C*. (1999). Pre-dialysis Patient Education Program. International Society of Peritoneal Dialysis, Charlotte, South Carolina, USA.

*= Presentatör.

Externa medel och forskningsanslag

Resebidrag för muntlig presentation vid 29:e International Human Science Research Conference. Seattle, 2010. Blekinge Tekniska Högskolas doktorandstipendium för konferensresa 10.000 kr. Svensk sjuksköterskeförening Projektmedel 10.000 kr.

Resebidrag för muntlig presentation vid 30:e International Human Science Research Conference, Oxford, 2011. FAS 9 000 kr.

Redigera

 


Publicerade artiklar


proj


vfdag


 

Share Dela