Vy Campus Gräsvik

2012-09-14:

Information om BTH:s rektorsrekrytering

Ansökningstiden för rektorstjänsten vid BTH gick ut den 12 september. I rekryteringen samarbetar BTH med en rekryteringsfirma som kommer att presentera de mest intressanta kandidaterna för rekryteringsgruppen i slutet av september. Efter intervjuer och referenstagning av de utvalda sökande kommer rekryteringsgruppen välja ut kandidater som kommer att gå vidare till en hörandeprocess med start i mitten av oktober. Styrelsen kommer att fatta beslut om förslag på ny rektor under november.


BTH söker rektor

Nuvarande rektors förordnande går ut den 30 juni 2013. BTH:s styrelse beslutade den 24 april att utlysa anställningen som rektor.

Styrelsen har tagit fram en kravprofil vilken finns beskriven nedan.

Kravprofil

Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en profilerad, internationell högskola med en stark forsknings- och näringslivskoppling fokuserad på tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt. Ambitionen är att ytterligare stärka högskolans position.

Som BTH:s främsta företrädare har rektor som uppgift att företräda högskolan på såväl en internationell som nationell arena. Rektor ska leda utvecklingen av BTH:s kärnverksamheter - forskning och utbildning i samverkan med det omgivande samhället - och på ett visionärt och strategiskt sätt skapa förutsättningar för dessa.

Enligt högskoleförordningen 2 kap 11 § gäller att:
"Behörig att vara rektor eller prorektor är den som uppfyller behörighetskraven för anställning som professor eller lektor."

Utifrån detta krav utgör nedanstående ett antal viktiga komponenter som i olika grad bör finnas med i rektors bakgrund:

  • rektor ska ha mycket goda ledaregenskaper och gedigen erfarenhet av att leda en akademisk organisation,

  • ha mycket god förmåga att få olika verksamheter inom högskolan att verka tillsammans för högskolans bästa,

  • kunna etablera och fördjupa internationella och nationella relationer och kontakter,

  • ha god social kompetens och en väl utvecklad kommunikativ förmåga samt kunna behärska svenska språket,

  • vara väl förtrogen med BTH:s kärnområden och med ett väletablerat kontaktnät inom dessa områden,

  • ha erfarenhet från forskning och forskningsledning efter doktorsexamen, gärna minst docent,

  • förstå hur en teknisk högskola och näringslivet samverkar.

Rektor ska vara drivande i viktiga strategiska frågor, speciellt avseende internationell positionering, forskningens finansieringsmöjligheter, studentrekrytering och samverkan med det omgivande samhället.

Tillträde den 1 juli 2013 eller enligt överenskommelse. Anställningen gäller ett förordnande på sex år.

Ansökan

Du söker denna anställning genom att skicka din ansökan till Registrator, Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona. Sista ansökningsdatum är den 12 september 2012.
Du kan också kontakta rekryteringsföretaget Alumni som vi samarbetar med i denna rekrytering, Lo Bäckström eller Rikard Söderberg, telefon 08-796 17 00.

Fackliga företrädare är Mikael Åsman (SACO) och Monika Nilsson (OFR), telefon 0455-38 50 00.

Process och tidsplan

Enligt högskoleförordningen anställs rektor av regeringen efter förslag från styrelsen. Innan styrelsen ger sitt förslag till regeringen ska den höra lärarna, övriga anställda och studenterna på det sätt styrelsen har bestämt.

Styrelsen har beslutat att en beredningsgrupp bestående av representanter från styrelsen samt en representant från vardera nämnderna ska handlägga rekryteringsprocessen och lämna förslag på rektorskandidater till styrelsen.

Anställningen kommer att vara öppen för sökande fr.o.m. 2012-08-20 t.o.m. 2012-09-12.

BTH samarbetar med rekryteringsföretaget Alumni i denna rekrytering. Efter genomgång av alla sökande kommer Alumni att presentera de mest intressanta kandidaterna för rekryteringsgruppen i slutet på september. Efter intervjuer och referenstagning av de utvalda sökande kommer rekryteringsgruppen välja ut kandidater som kommer att gå vidare till en hörandeprocess med start i mitten av oktober. Styrelsen kommer sedan att fatta beslut om förslag på ny rektor under november.


Vill du veta mer om BTH?

Nedan finns flera användbara länkar:

Fakta om BTH

Läs BTH:s årsredovisning

BTH:s organisation

Läs BTH:s pressmeddelanden

 

Frågor eller mer information?

Frågor om tjänsten kontakta Alumni AB, Rikard Söderberg eller Lo Bäckstöm, 08-796 17 00.

Frågor om process och tidsplan kontakta högskoledirektör Henrick Gyllberg, 0455-38 50 95.

Share Dela
Redigera