Överklagande

 

Studenten kan överklaga ett beslut om avstängning och varning av disciplinnämnden hos Förvaltningsrätten.

Överklagandet ska vara skriftligt och i skrivelsen ska anges det beslut som överklagas och den ändring i beslutet som begärs. Överklagandet ska ställas till Förvaltningsrätten i Växjö, men skickas eller lämnas till registrator vid Blekinge Tekniska Högskola. Överklagandet ska ha kommit in till högskolan inom tre veckor från den dag studenten fick del av beslutet. Om studenten varit närvarande vid sammanträdet och då meddelats beslutet räknas tiden från den dagen. I annat fall skickas beslutet till studenten med mottagningsbevis, då tiden för beslutet räknas från den dagen försändelsen hämtas ut.

En skrivelse med överklagande och övriga handlingar i ärendet överlämnas av högskolan till Förvaltningsrätten i Växjö utan dröjsmål.

Redigera
Share Dela