SAMMANTRÄDESTIDER VÅREN 2015

Samtliga möten äger rum i Utsikten (J4228)

 • måndag 19 januari, kl 13 - 16
 • måndag 9 februari, kl 13 - 16 (inställt möte)
 • måndag 16 mars, kl 13 - 16
 • måndag 13 april, kl 13 - 16
 • måndag 11 maj, kl 13 - 16
 • måndag 8 juni, kl 13 - 16
 • måndag 22 juni, kl 13 - 16

 

SAMMANTRÄDESTIDER HÖSTEN 2015

Samtliga möten äger rum i Utsikten (J4228)

 • måndag 24 aug, kl 13 - 16 (inställt möte)
 • måndag 21 september, kl 13 - 16 (flyttad mötestid)
 • onsdag 23 sept, kl 13 - 15 (nyinsatt möte)
 • måndag 12 okt, kl 13 - 16 (inställt möte)
 • måndag 16 nov, kl 13 - 16  (flyttad mötestid)
 • onsdag 18 nov, kl 13 - 16 (nyinsatt möte), J4209
 • måndag 14 december, kl 13 - 16 (inställt möte)

 

SAMMANTRÄDESTIDER VÅREN 2016

Samtliga möten äger rum i Utsikten (J4228)

 • Tisdag 12 januari, kl 10 - 13
 • Onsdag 17 februari, kl 13 - 16
 • Måndag 14 mars, kl 13 - 16
 • Måndag 11 april, kl 13-16
 • Måndag 9 maj, kl 13-16
 • Tisdag 7 juni, kl 13-16
 • Måndag 20 juni, kl 13-16

SAMMANTRÄDESTIDER HÖSTEN 2016

Samtliga möten äger rum i Utsikten (J4228)

 • Måndag 22 augusti, kl 13 - 16
 • Måndag 19 september, kl 13 - 16
 • Måndag 10 oktotber, kl 13 - 16
 • Måndag 14 november, kl 13 - 16
 • Onsdag 14 december, kl 13 - 16

 

Redigera
Share Dela