Kallelse till sammanträde med blekingetekniska högskolas fakultetsnämnd

Tid: Torsdagen 2002-08-29 kl 0900

Plats: Stora Konferensen IPD, Ronneby

Var vänlig anmäl eventuellt förhinder att delta eller om Du deltar på telefon och i så fall p å vilket nummer, till Ing-Marie Billgren, telefon 0455-38 50 09, fax 0455-38 50 07 eller e-post ing-marie.billgren@bth.se

Förslag till föredragningslista vid ordinarie sammanträde

1. sammanträdet öppnas

2. Val av ordförande för mötet (Förslag Prof Ingvar Claesson)

3. fastställande av föredragningslista

4. val av justeringsperson

5. beslutsärenden

Ändring av forskningsinriktning för doktorand Jenny Lundberg

6. avslutning

Välkomna!

Lars Lundberg

Dekanus

Ing-Marie Billgren

E u

Redigera

FORSKNINGSMEDEL

Utlysning knapp

 

LÄNKAR TILL EXTERNA WEBBSIDOR


Blekinge studentkår

Etikkommittén Sydost

Forskning.se

Högskoleförordningen

Studera.nu Forskarnivå

Studera.nu Doctoral studies

 

 

 

 

Share Dela