Kallelse till sammanträde med blekinge tekniska högskolas fakultetsnämnd

Tid: Fredag 2002-11-29, kl. 9.00-12.00

Plats: rum 5, Paviljongen, Karlshamn

Dagordning

Inledning

1. Sammanträdet öppnas

2. Fastställande av föredragningslista

3. Val av justeringsperson

Informations- och diskussionsärenden:

4. Utvecklingsprogrammet för forskarhandledning (föredragande Lena Trojer)

5. Föregående mötes protokoll (bilaga 1)

6. Dekanus delegationsbeslut

Antagning av forskarstuderande samt utseende av handledare och examinator:

6.1 Linn Gustavsson (bilaga 2.1)

6.2 Birgitta Rydhagen (bilaga 2.2)

6.3 Janna Lindsjö (bilaga 2.3)

6.4 Björn Törnqvist (bilaga 2.4)

6.5 Per Mellstrand (bilaga 2.5)

7. Kort information

7.1 Anmälan om disputation, Jörgen Nordberg, ITS (föredragande Ingvar Claesson, bilaga 3)

8. Forskningens hemsida (föredragande Lennarth Förberg)

9. Diskussion om strategiska fonden 2003

Beslutsärende:

10. Docentansökan C Hedberg (bilaga 4.1 och 4.2)

Avslutning:

11. Till nästa möte

12. Övrigt

Välkomna!

Lars Lundberg

Ordförande

Madeleine Söderberg

enligt uppdrag

Var vänlig anmäl eventuellt förhinder till Madeleine Söderberg på telefon 0455-38 50 42

Redigera

FORSKNINGSMEDEL

Utlysning knapp

 

LÄNKAR TILL EXTERNA WEBBSIDOR


Blekinge studentkår

Etikkommittén Sydost

Forskning.se

Högskoleförordningen

Studera.nu Forskarnivå

Studera.nu Doctoral studies

 

 

 

 

Share Dela