Kallelse till sammanträde med blekinge tekniska högskolas fakultetsnämnd

Tid: Onsdag 2003-01-22, kl. 13.00-16.00

Plats: ITS seminarierum, Ronneby

Observera att Fakultetsnämnden träffar Lars Haikola kl 9-12 samma dag och på samma plats. Lunch 12-13 på Ekmans i Ronneby.

Dagordning

Inledning

1. Sammanträdet öppnas

2. Fastställande av föredragningslista

3. Val av justeringsperson

Informations- och diskussionsärenden:

4. Föregående mötes protokoll (bilaga 1)

5. Dekanus delegationsbeslut

Antagning av forskarstuderande samt utseende av handledare och examinator:

5.1 Eric Markus (bilaga 2.1)

5.2 Lars-Ola Damm (bilaga 2.2)

5.3 Andreas Nilsson (bilaga 2.3)

5.4 Henric Johnson (bilaga 2.4)

5.5 Peng Zhang (bilaga 2.5)

5.6 Peter Giger (bilaga 2.6)

5.7 Linda Ramstedt (bilaga 2.7)

Övriga delegationsbeslut

5.8 Fullmakt att teckna fakturor (bilaga 2.8)

6. Kort information

6.1 Anmälan om licentiatseminarium, Annelie Ekelin, IAM (bilaga 3)

6.2 Anmälan om disputation, Tomas Sokoler, IAM (bilaga 4)

7. IVAs utmärkelsetecken (bilaga 5)

8. Policy vid handledning av externa doktorander

9. Pedagogisk utbildning för doktorander (bilaga 6)

10. Direktiv för forskningsansökningar 2004

11. Tangoarenor (gäster Christer Månsson och Klas Hallqvist)

Beslutsärenden:

12. Delegation till Lärarförslagsnämnden (bilaga 7)

13. Representant Polenåret (bilaga 8)

14. Forskningsbudget 2003 (bilaga 9)

Avslutning:

15. Till nästa möte

16. Övrigt

Välkomna!

Lars Lundberg

Ordförande

Madeleine Söderberg

enligt uppdrag

Var vänlig anmäl eventuellt förhinder till Madeleine Söderberg på telefon 0455-38 50 42

Redigera

FORSKNINGSMEDEL

Utlysning knapp

 

LÄNKAR TILL EXTERNA WEBBSIDOR


Blekinge studentkår

Etikkommittén Sydost

Forskning.se

Högskoleförordningen

Studera.nu Forskarnivå

Studera.nu Doctoral studies

 

 

 

 

Share Dela