KALLELSE

2001-11-23

Kallelse till sammanträde med blekingetekniska högskolas fakultetsnämnd

Tid: Tisdagen 2001-12-04 kl 0900.

Plats: Stora konferensen IPD, Ronneby

Var vänlig anmäl eventuellt förhinder att delta eller om Du deltar på telefon och i så fall på vilket nummer, till

Ing-Marie Billgren, telefon 0455-38 50 09, fax – 38 50 07 eller epost ing-marie.billgen@bth.se . Extra viktigt denna gången eftersom jag ska beställa lunch på Gourmet Grön.

Förslag till föredragningslista vid ordinarie sammanträde

1

Sammanträdet öppnas

2

Fastställande av föredragningslistan

3

Val av justeringsperson

4

Föregående mötes protokoll

5

Dekanus delegationsbeslut

5.1

Antagning av forskarstuderande samt utseende av handledare och examinator (Henningsson( (D 070)

5.2

Antagning av forskarstuderande samt utseende av handledare och examinator (Isaksson) (D 071)

5.3

Antagning av forskarstuderande samt utseende av handledare och examinator (Torkar) (D 072)

6

Kort aktuell information

6.1

Forskningsmedelsnämndens beslut med kommentarer (DFJ)

6.2

Generell rätt att utfärda magisterexamen med ämnesbredd. (HSV 2001-11-12 Reg.nr 641-4362-01) (LTR)

7

Diskussions- och informationsärenden

7.1

Rutinerna för disputation och licentiatseminarium (LTR)

8

Beslutsärenden

8.1

Ansökan om rättighet att bedriva forskarutbildning i egen regi i ämnet maskinteknik. (GBR)

8.2

Anhållan om namnändring för forskarsutbildningsämnet Design och digitala medier (Professor Pelle Ehn)

9

Övrigt

10

Avslutning

Välkomna!

Lena Trojer

Pro dekanus

Ing-Marie Billgren

E.u

LTR = Lena Trojer

DFJ = Danuta Fjellestad

GBR = Göran Broman

Redigera

FORSKNINGSMEDEL

Utlysning knapp

 

LÄNKAR TILL EXTERNA WEBBSIDOR


Blekinge studentkår

Etikkommittén Sydost

Forskning.se

Högskoleförordningen

Studera.nu Forskarnivå

Studera.nu Doctoral studies

 

 

 

 

Share Dela