Kallelse till sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Fakultetsnämnd

Tid: 2006-03-15, kl. 9.30

Plats: Stora konferensen, Ronneby

Föredragande:

MEK (Magnus Ekblad)

ICL (Ingvar Claesson)

PDA (Paul Davidsson)

Om någon eller några av dessa inte kan delta bordläggs ärendet om inte annan ledamot eller planeringssekreteraren kan överta föredragningen.

Dagordning

Inledning

1. Sammanträdet öppnas

2. Fastställande av föredragningslista

3. Val av justerare

Informations- och diskussionsärenden:

4. Föregående mötes protokoll (bilaga 1 – 2006-01-19)

5. Dekanus delegationsbeslut (bilaga 2)

6. Information

7. Rapport från LFN (PDA - bilaga 3)

8. Rapport från kvalitetsgruppen (MEK)

9. Spikbladets utformning (PDA)

10. Publicering av avhandlingarna i ämnet Interaktionsdesign (MEK – bilaga 4)

11. Skrivelse från rektor angående forskarskola i matematik (ICL)

Beslutsärenden:

12. Utseende av hedersdoktor vid BTH för 2006 (förslag enligt tidigare diskussioner)

13. Utseende av promotor vid den akademiska högtiden 2006 (ICL – bilaga 5)

14. Fastställande av informationstext om BTH som ska biläggas avhandlingarna (ICL – bilaga 6)

15. Utseende av ny ledamot i referensgruppen för Utveckling av digitala spel (ICL – bilaga 7)

Avslutning:

16. Övrigt

17. Till nästa möte

Välkomna!

Ingvar Claesson Anna Tinnert

Ordförande enligt uppdrag

Var vänlig anmäl eventuellt förhinder till Anna Tinnert på e-postadress anna.tinnert@bth.se

Redigera

FORSKNINGSMEDEL

Utlysning knapp

 

LÄNKAR TILL EXTERNA WEBBSIDOR


Blekinge studentkår

Etikkommittén Sydost

Forskning.se

Högskoleförordningen

Studera.nu Forskarnivå

Studera.nu Doctoral studies

 

 

 

 

Share Dela