Kallelse till sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Fakultetsnämnd

Tid: Tisdagen 2004-11-30, kl. 9.00-12

Plats: Rum Volga, Karlshamn

Dagordning

Inledning

1. Sammanträdet öppnas

2. Fastställande av föredragningslista

3. Val av justerare

Informations- och diskussionsärenden:

4. Föregående mötes protokoll (bilaga 1 – 2004-10-07)

5. Information från dekanus

6. Budgetuppföljning av fakultetsnämnden (bilaga 2)

7. Dekanus delegationsbeslut

7.1. Ändring av handledare för Johanna Törnquist (bilaga 3)

7.2. Utnämning av biträdande handledare för Linda Ramstedt (bilaga 4)

7.3. Utnämning av biträdande handledare för Pen Zhang (bilaga 5)

7.4. Fastställande av disputation för Anders Jönsson (bilaga 6)

7.5. Förslag till fördelning av fakultetsanslaget 2005 (bilaga 7-8)

8. Anmälan av studieavbrott för Bo Liwång (bilaga 9)

9. Anmälan om licentiatseminarium

9.1. Patrik Berander (bilaga 10)

9.2. Andreas Jacobsson (bilaga 11)

10. Beslutsprotokoll från licentiatseminarium

10.1. Patrik Brandt (bilaga 12)

10.2. Louise Wennberg ( bilaga 13)

11. Diskussion om publiceringen av forskning som bedrivs vid BTH (bilaga 14)

12. Diskussion om mall för omslag till licentiat respektive doktorsavhandlingar vid BTH

13. Diskussion om förändring av diplomens utformande

Beslutsärenden:

14. Fastställande av disputation för Martin Johansson (bilaga 15)

15. Fakultetsklubbens seminarieserie (bilaga 16)

16. Inrättande av referensgrupp angående forskarutbildning i Spelutveckling i samarbete med Högskolan på Gotland (bilaga 17)

Avslutning:

17. Övrigt

18. Till nästa möte

19. Mötestider för våren

Välkomna!

Lars Lundberg Magnus Ekblad

Ordförande enligt uppdrag

Var vänlig anmäl eventuellt förhinder till Magnus Ekblad på e-postadress magnus.ekblad@bth.se

Redigera

FORSKNINGSMEDEL

Utlysning knapp

 

LÄNKAR TILL EXTERNA WEBBSIDOR


Blekinge studentkår

Etikkommittén Sydost

Forskning.se

Högskoleförordningen

Studera.nu Forskarnivå

Studera.nu Doctoral studies

 

 

 

 

Share Dela