Kallelse till sammanträde med blekinge tekniska högskolas fakultetsnämnd

Tid: Fredag 2002-10-18, kl. 9.00-12.00

Plats: Ankaret, Förvaltningsbyggnaden, Karlskrona

Dagordning

Inledning

1. Sammanträdet öppnas

2. Fastställande av föredragningslista

3. Val av justeringsperson

Informations- och diskussionsärenden:

4. Föregående mötes protokoll (bilaga 1)

5. Dekanus delegationsbeslut

Antagning av forskarstuderande samt utseende av handledare och examinator:

5.1 David Erman (bilaga 2.1)

5.2 Johan Scheuer (bilaga 2.2)

5.3 Holmfridur Bjarnadottir (bilaga 2.3)

5.4 Isabel Hardemo (bilaga 2.4)

5.5 Johan Wall (bilaga 2.5)

5.6 Anders Jönsson (bilaga 2.6)

5.7 Thomas Englund (bilaga 2.7)

5.8 Sophie Byggeth (bilaga 2.8)

5.9 Sharon Kao-Walter (bilaga 2.9)

6. Kort information

6.1 Anmälan om disputation, Birgitta Rydhagen, IAM (föredragande Lena Trojer)

6.2 Det ekonomiska läget (föredragande Eva Pihlblad)

7. Riktlinjer för finansieringsplan vid antagning av doktorander

Beslutsärenden:

8. Rutiner för disputation (föredragande Paul Davidsson, bilaga 3)

9. Rutiner för licentiatseminarium (föredragande Paul Davidsson, bilaga 4)

10. Arena for the Study of Work Practice and Design (föredragande Bo Helgesson, bilaga 5)

11. Fördelning av forskningsmedel 2003 (föredragande Lena Trojer, bilaga 6)

Avslutning:

12. Till nästa möte

13. Övrigt

Välkomna!

Lars Lundberg

Ordförande

enligt uppdrag

Madeleine Söderberg

sekreterare

Var vänlig anmäl eventuellt förhinder till Madeleine Söderberg på telefon 0455-38 50 42

Redigera

FORSKNINGSMEDEL

Utlysning knapp

 

LÄNKAR TILL EXTERNA WEBBSIDOR


Blekinge studentkår

Etikkommittén Sydost

Forskning.se

Högskoleförordningen

Studera.nu Forskarnivå

Studera.nu Doctoral studies

 

 

 

 

Share Dela