Kallelse till sammanträde med blekingetekniska högskolas fakultetsnämnd

Tid: måndag 2001-03-12 kl 0900--1230

Plats: Guö Värdshus

Var vänlig anmäl eventuellt förhinder att delta eller om Du deltar på telefon och i så fall på vilket nummer, till

Ing-Marie Billgren, telefon 0455-38 50 09, fax – 38 50 07 eller epost ing-marie.billgren@hle.hk-r.se

Förslag till föredragningslista vid ordinarie sammanträde

1

2

Sammanträdet öppnas

Fastställande av föredragningslistan

3

Val av justeringsperson

4

Föregående mötes protokoll

5

Förteckning över inkomna och avgivna skrivelser

6

Dekanus delegationsbeslut

7

Kort aktuell information

8

Diskussions och informationsärenden

9

Beslutsärenden

9.1

Namnändring av forskarutbildningsprogrammet inom IT och genusforskning (LTR)

10

Övrigt

11

Avslutning

Välkomna!

Lars Lundberg

Dekanus

Ing-Marie Billgren

E.u

LTR Lena Trojer

Redigera

FORSKNINGSMEDEL

Utlysning knapp

 

LÄNKAR TILL EXTERNA WEBBSIDOR


Blekinge studentkår

Etikkommittén Sydost

Forskning.se

Högskoleförordningen

Studera.nu Forskarnivå

Studera.nu Doctoral studies

 

 

 

 

Share Dela