Kallelse till sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Fakultetsnämnd

Tid: 2006-09-08, kl. 9.00 - ca 17. Mötet ajourneras för lunch på Ekmans.

Plats: Stora Konferensen, Ronneby

Föredragande:

ICL (Ingvar Claesson)

PDA (Paul Davidsson)

Dagordning

Inledning

1. Sammanträdet öppnas

2. Fastställande av föredragningslista

3. Val av justerare

Informations- och diskussionsärenden:

4. Föregående mötes protokoll (bilaga 1 – 2006-05-15)

5. Dekanus delegationsbeslut och nämndens beslut per capsulam (bilaga 2.1 - 2.2)

6. Information (bilaga 3)

7. Rapport från LFN (PDA, bilaga 4.1 - 4.2)

8. Rapport från kvalitétsgruppen

9. Ny ledamot i referensgruppen för Utveckling av digitala spel (ICL)

10. Ansökan om nytt forskarutbildningsämne: Industriell ekonomi och management (bilaga 5)

11. Ansökan om nytt forskarutbildningsämne: Matematik med tillämpningar (bilaga 6)

12. Revidering av anvisningar och tillämpning av regler vid docentansökan (bilaga 7.1 – 7.4)

Beslutsärenden:

13. Docentansökningar (bilaga 8.1 – 8.2)

14. Förslag till policy för publicering av forskningsdokument (bilaga 9.1 – 9.4, ICL)

15. Balansering av studierektortjänst (ICL)

16. Ansökan av medel ur fakultetsanslaget -förslag till fördelning.

För ansökningar, riktlinjer och mall hänvisas till fakultetsnämndens interna sida. Förslag till fördelning utarbetat av utsedda ledamöter sänds samtliga ledamöter i fakultetsnämnden efter fördelningsgruppens möte den 4 september.

Avslutning:

17. Övrigt

18. Till nästa möte

Välkomna!

Ingvar Claesson Anna Tinnert

Ordförande enligt uppdrag

Var vänlig anmäl eventuellt förhinder till Anna Tinnert på e-postadress Anna.Tinnert@bth.se

Redigera

FORSKNINGSMEDEL

Utlysning knapp

 

LÄNKAR TILL EXTERNA WEBBSIDOR


Blekinge studentkår

Etikkommittén Sydost

Forskning.se

Högskoleförordningen

Studera.nu Forskarnivå

Studera.nu Doctoral studies

 

 

 

 

Share Dela