Kallelse till sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Fakultetsnämnd

Tid: 2006-01-19, kl. 9.30

Plats: Ankaret, campus Gräsvik

Föredragande:

PDA (Paul Davidsson)

ICL (Ingvar Claesson)

Om någon eller några av dessa inte kan delta bordläggs ärendet om inte annan ledamot eller planeringssekreteraren kan överta föredragningen.

Dagordning

Inledning

1. Sammanträdet öppnas

2. Fastställande av föredragningslista

3. Val av justerare

Informations- och diskussionsärenden:

4. Dekanus delegationsbeslut (bilaga 1)

5. Information

6. Information från lärarförslagsnämnden (PDA- bilaga 2)

Beslutsärenden:

7. Tilldelning av forskningsmedel ur den strategiska fonden (ICL - bilaga 3.1-3.18)

Avslutning:

8. Övrigt

9. Till nästa möte

Välkomna!

Ingvar Claesson Magnus Ekblad

Ordförande enligt uppdrag

Var vänlig anmäl eventuellt förhinder till Magnus Ekblad på e-postadress Magnus.Ekblad@bth.se

Redigera

FORSKNINGSMEDEL

Utlysning knapp

 

LÄNKAR TILL EXTERNA WEBBSIDOR


Blekinge studentkår

Etikkommittén Sydost

Forskning.se

Högskoleförordningen

Studera.nu Forskarnivå

Studera.nu Doctoral studies

 

 

 

 

Share Dela