Kallelse till sammanträde med blekingetekniska högskolas fakultetsnämnd

Tid: Onsdagen 24 oktober kl 09.00

Plats: Konferensrum Ankaret, Karlskrona

Var vänlig anmäl eventuellt förhinder att delta eller om Du deltar på telefon och i så fall på vilket nummer, till

Ing-Marie Billgren, telefon 0455-38 50 09, fax – 38 50 07 eller epost ing-marie.billgen@bth.se .

Förslag till föredragningslista vid ordinarie sammanträde

1

Sammanträdet öppnas

2

Fastställande av föredragningslistan

3

Val av justeringsperson

./.

4

Föregående mötes protokoll

5

Dekanus delegationsbeslut

./.

5.1

Antagning av forskarstuderande samt utseende av handledare och examinator (Chemnitzer) (D066)

./.

5.2

Antagning av forskarstuderande samt utseende av handledare och examinator (Lindström) (D067)

./.

5.3

Antagning av forskarstuderande samt utseende av handledare och examinator (Tran) (D068)

6

Kort aktuell information

7

Diskussions- och informationsärenden

./.

7.1

Forskarutbildning, maskinteknik (GBR)

7.2

Rutiner kring docenturer (LLU)

8

Beslutsärenden

9

Övrigt

10

Avslutning

Välkomna!

Lars Lundberg

Dekanus

Ing-Marie Billgren

E.u

GBR = Göran Broman

LLU = Lars Lundberg

Redigera

FORSKNINGSMEDEL

Utlysning knapp

 

LÄNKAR TILL EXTERNA WEBBSIDOR


Blekinge studentkår

Etikkommittén Sydost

Forskning.se

Högskoleförordningen

Studera.nu Forskarnivå

Studera.nu Doctoral studies

 

 

 

 

Share Dela