Sammanträdestider i fakultetsnämnden 

 

Önskemål om ärenden som ska tas upp på fakultetsnämndens sammanträden ska vara inkomna till registrator, BTH,  senast kl. 09:00 14 dagar innan det aktuella sammanträdet. Sammanträdestider för nämnden:
 Väggklocka

                              

 

 

Sammanträdestider 2013:

  • 7 februari
  • 11 april
  • 16 maj
  • 5 september
  • 24 oktober
  • 5 december
Redigera

FORSKNINGSMEDEL

Utlysning knapp

 

LÄNKAR TILL EXTERNA WEBBSIDOR


Blekinge studentkår

Etikkommittén Sydost

Forskning.se

Högskoleförordningen

Studera.nu Forskarnivå

Studera.nu Doctoral studies

 

 

 

 

Share Dela