Kallelse till sammanträde med blekinge tekniska högskolas fakultetsnämnd

Tid: Torsdag 2004-01-22, kl. 9.00-12.00

Plats: Oktagonen, IPD, Ronneby

Dagordning

Inledning

1. Sammanträdet öppnas

2. Fastställande av föredragningslista

3. Val av justerare

Informations- och diskussionsärenden:

4. Föregående mötes protokoll (bilaga 1 – protokoll 28 november 2003)

5. Dekanus delegationsbeslut

Antagning av forskarstuderande

5.1 Etienne Mfoumou (bilaga 2.1)

5.2 Rosmarie Ankre (bilaga 2.2)

5.3 Henrik Åkesson (bilaga 2.3)

5.4 Benny Sällberg (bilaga 2.4)

5.5 Tatiana Smirnova (bilaga 2.5)

6. Anmälan om disputationer och licentiatseminarier

6.1 Licentiatseminarium Johanna Törnquist, IPD (bilaga 3.1)

6.2 Licentiatseminarium Henric Johnson, ITS (bilaga 3.2)

7. Inrättande av forskarutbildningsämne Informatik och arbete (bilaga 4)

8. Utnämning av hedersdoktorer, diskussion

Beslutsärenden:

9. Byte av handledare (bilaga 5)

10. Utseende av styrelseledamot i Sydplan (bilaga 6)

Avslutning:

11. Övrigt

12. Till nästa möte

Välkomna!

Lars Lundberg

Ordförande

Madeleine Söderberg

enligt uppdrag

Var vänlig anmäl eventuellt förhinder till Madeleine Söderberg på telefon 0455-38 50 42

Redigera

FORSKNINGSMEDEL

Utlysning knapp

 

LÄNKAR TILL EXTERNA WEBBSIDOR


Blekinge studentkår

Etikkommittén Sydost

Forskning.se

Högskoleförordningen

Studera.nu Forskarnivå

Studera.nu Doctoral studies

 

 

 

 

Share Dela