Kallelse till sammanträde med blekinge tekniska högskolas fakultetsnämnd

Tid: Torsdag 2004-05-13, kl. 9.00-12.00

Plats: Volga, Östra Piren, Karlshamn

Dagordning

Inledning

1. Sammanträdet öppnas

2. Fastställande av föredragningslista

3. Val av justerare

Informations- och diskussionsärenden:

4. Föregående mötes protokoll (bilaga 1 – protokoll 18 mars 2004)

5. Dekanus delegationsbeslut

Antagning av forskarstuderande

5.1. Jessica Johansson (bilaga 2.1)

5.2. Ingrid Persson (bilaga 2.2)

6. Anmälan om disputationer och licentiatseminarier

6.1. Licentiatseminarium Inger Gustafsson (bilaga 3.1)

6.2. Licentiatseminarium Lawrence Edward Henesey (bilaga 3.2)

6.3. Licentiatseminarium Tony Gorschek (bilaga 3.3)

6.4. Licentiatseminarium Fredrik Lindström (bilaga 3.4)

6.5. Disputation Tomas Sokoler (bilaga 3.5)

6.6. Disputation Pirjo Elovaara (bilaga 3.6)

6.7. Disputation Jan Mark de Haan (bilaga 3.7)

7. Fördelningen av forskningsmedel 2005

8. Forskningsprogrammet Miljöstrategiska verktyg (MiSt) (bilaga 4)

9. BTH-finansierade doktorandtjänster vid Fysisk planering och CTUP (bilaga 5)

10. Forskningsdatabasen (bilaga 6)

11. Remiss om ny doktorsutbildning

12. Stödjande nätverk kring forskarutbildningsområdet informatik och arbete (bilaga 7)

Beslutsärenden:

13. Hedersdoktorer

14. Höstens mötesdatum

Avslutning:

15. Övrigt

16. Till nästa möte

Välkomna!

Lars Lundberg

Ordförande

Madeleine Pettersson

enligt uppdrag

Var vänlig anmäl eventuellt förhinder till Madeleine Pettersson på telefon 0457-38 58 47 eller e-post madeleine.pettersson@bth.se.

Redigera

FORSKNINGSMEDEL

Utlysning knapp

 

LÄNKAR TILL EXTERNA WEBBSIDOR


Blekinge studentkår

Etikkommittén Sydost

Forskning.se

Högskoleförordningen

Studera.nu Forskarnivå

Studera.nu Doctoral studies

 

 

 

 

Share Dela