Kallelse till sammanträde med blekinge tekniska högskolas fakultetsnämnd

Tid: Fredag 2003-05-23, kl. 9.00-12.00

Plats: EU2, Piren, Karlshamn

Dagordning

Inledning

1. Sammanträdet öppnas

2. Fastställande av föredragningslista

3. Val av justerare

Informations- och diskussionsärenden:

4. Föregående mötes protokoll (bilaga 1)

5. Dekanus delegationsbeslut

Antagning av forskarstuderande samt utseende av handledare och examinator:

5.1 Drazen Milicic (bilaga 2.1)

5.2 Jens-Olof Lindh (bilaga 2.2)

6. Kort information

6.1 Anmälan om licentiatseminarium, Nils Westerlund, ITS (bilaga 3.1)

6.2 Anmälan om licentiatseminarium, Ronnie Gustafsson, ITS (bilaga 3.2)

7. Forskningsstrategin

8. Kriterier för att avbryta forskarstudier, principdiskussion (bilaga 4 – utdrag ur högskoleförordningen)

9. Forskarutbildningen i interaktionsdesign (föredragande Pelle Ehn)

10. Krav på forskarhandledarutbildning för docenttjänst

11. Ämnen för docenttjänst, principdiskussion

Beslutsärenden:

12. Direktiv för forskningsansökningar 2004 (bilaga 5)

13. Yvonne Dittrichs docentansökan (bilaga 6.1, 6.2 och 6.3)

14. Nästa forskarhandledningskurs (bilaga 7.1 och 7.2)

Avslutning:

15. Övrigt

16. Till nästa möte

Välkomna!

Lars Lundberg

Ordförande

Madeleine Söderberg

enligt uppdrag

Redigera

FORSKNINGSMEDEL

Utlysning knapp

 

LÄNKAR TILL EXTERNA WEBBSIDOR


Blekinge studentkår

Etikkommittén Sydost

Forskning.se

Högskoleförordningen

Studera.nu Forskarnivå

Studera.nu Doctoral studies

 

 

 

 

Share Dela