Kallelse till sammanträde med blekinge tekniska högskolas fakultetsnämnd

Tid: Fredag 2003-03-14, kl. 9.00-12.00

Plats: Ankaret, Campus Gräsvik, Karlskrona

Dagordning

Inledning

1. Sammanträdet öppnas

2. Fastställande av föredragningslista

3. Val av justerare

Informations- och diskussionsärenden:

4. Föregående mötes protokoll (bilaga 1)

5. Kort information

5.1 Information om Schools-utredningen

5.2 Pedagogisk utbildning för doktorander (bilaga 2.1)

5.3 Anmälan om disputation, namn, ITS (bilaga 2.2)

6. Direktiv för forskningsansökningar 2004 (bilaga 3)

7. Forskningsstrategi för BTH 2004-2007 (bilaga 4 – utvecklingsplan för BTH 2003-2007, se även universitetsansökan i brevduvan 6, http://www.bth.se/hle/rektor.nsf )

8. Ekonomisk uppföljning 2002

9. Forskarhandledarutbildning, fortsatt verksamhet (föredragande Lena Trojer)

10. Uppföljning av doktorander (bilaga 5.1-5.4, föredragande Paul Davidsson)

Beslutsärenden:

11. Eliminering av forskarutbildningsämnet Datalogi till förmån för Datavetenskap (bilaga 6.1-6.2, föredragande Paul Davidsson)

12. Inrättande av forskarutbildningsämne, Telekommunikation (bilaga 7, föredragande Jan-Olof Gustavsson)

Avslutning:

13. Till nästa möte

14. Övrigt

Välkomna!

Lars Lundberg

Ordförande

Madeleine Söderberg

enligt uppdrag

Var vänlig anmäl eventuellt förhinder till Madeleine Söderberg på telefon 0455-38 50 42

Redigera

FORSKNINGSMEDEL

Utlysning knapp

 

LÄNKAR TILL EXTERNA WEBBSIDOR


Blekinge studentkår

Etikkommittén Sydost

Forskning.se

Högskoleförordningen

Studera.nu Forskarnivå

Studera.nu Doctoral studies

 

 

 

 

Share Dela