Kallelse till sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Fakultetsnämnd

Tid: 2007-03-14, kl. 9.30 - ca 15.

Plats: Ankaret, Karlskrona

Föredragande:

ICL Ingvar Claesson

JLU Jenny Lundberg

PDA Paul Davidsson

Dagordning

Inledning

1. Sammanträdet öppnas

2. Fastställande av föredragningslista

3. Val av justerare

Informations- och diskussionsärenden:

4. Föregående mötes protokoll (bilaga 1 – 2007-01-29)

5. Dekanus delegationsbeslut och nämndens beslut per capsulam (bilaga 2)

6. Information från dekanus (ICL)

7. Information från LFN (bilaga 3, PDA)

8. Information från doktorandsektionen (JLU)

9. Information från kvalitétsgruppen (bilaga 4.1 – 4.5, ICL)

10. Fakultetsnämndens webbsidor (bilaga 5.1 - 5.3, ICL)

11. Allmänna studieplaner (bilaga 6.1 - 6.2, ICL)

12. Fakultetsnämndens interna budget (ICL)

Beslutsärenden:

13. Avsättande av medel för Utbildning av handledare inom forskarutbildningen (Bilaga 7.1 – 7.3, ICL)

Avslutning:

14. Övrigt

Välkomna!

Ingvar Claesson Anna Tinnert

Ordförande enligt uppdrag

Var vänlig anmäl eventuellt förhinder till Anna Tinnert på e-postadress Anna.Tinnert@bth.se

Redigera

FORSKNINGSMEDEL

Utlysning knapp

 

LÄNKAR TILL EXTERNA WEBBSIDOR


Blekinge studentkår

Etikkommittén Sydost

Forskning.se

Högskoleförordningen

Studera.nu Forskarnivå

Studera.nu Doctoral studies

 

 

 

 

Share Dela