Kallelse till sammanträde med blekinge tekniska högskolas fakultetsnämnd

Tid: 2007-05-30 kl. 9.00 – 12, därefter gemensamt möte med fakultetsnämnderna inom Akademi sydost, avslut ca kl. 17.

Plats: förmiddag: sal UB3018, universitetsbiblioteket, Växjö universitet

eftermiddag: sal H1210, ”rektorskorridoren”, Växjö universitet

Föredragande:

AHE Anders Hederstierna

ICL Ingvar Claesson

MWL Mats Walter

Dagordning

Inledning

1. Sammanträdet öppnas

2. Fastställande av föredragningslista

3. Val av justerare

Informations- och diskussionsärenden:

4. Föregående mötes protokoll (protokoll från 070510 delas ut på mötet)

5. Dekanus delegationsbeslut och nämndens beslut per capsulam (bilaga 1.1 – 1.3)

6. Information från dekanus (ICL)

7. Forskarutbildningsämnen. Revidering av Allmänna studieplaner (bilaga 2.1 – 2.6, MWL)

Beslutsärenden:

8. Utseende av hedersdoktor 2007 (ICL)

9. Docentärende – eventuellt utseende av examinator (bilaga 3.1 - 3.2, ICL)

10. Industriell ekonomi och management. Inrättande av forskarutbildningsämnet och fastställande av allmän studieplan (bilaga 4, AHE)

11. Riktlinjer och mall för sektionernas ansökningar om medel ur anslaget till vetenskapsområden. (sänds ledamöter i senare utskick, ICL)

12. Utseende av arbetsgrupp för förslag till fördelning av medel ur anslaget till vetenskapsområden

Avslutning:

13. Övrigt

14. Till nästa möte

Välkomna!

Ingvar Claesson Anna Tinnert

Ordförande enligt uppdrag

Var vänlig anmäl eventuellt förhinder till Anna Tinnert på e-postadress Anna.Tinnert@bth.se

Redigera

FORSKNINGSMEDEL

Utlysning knapp

 

LÄNKAR TILL EXTERNA WEBBSIDOR


Blekinge studentkår

Etikkommittén Sydost

Forskning.se

Högskoleförordningen

Studera.nu Forskarnivå

Studera.nu Doctoral studies

 

 

 

 

Share Dela