Kallelse till sammanträde med blekinge tekniska högskolas fakultetsnämnd

Tid: Fredag 2003-10-10, kl. 9.00-12.00

Plats: Stora konferensen, IPD, Ronneby

Dagordning

Inledning

1. Sammanträdet öppnas

2. Fastställande av föredragningslista

3. Val av justerare

Informations- och diskussionsärenden:

4. Föregående mötes protokoll (bilaga 1 – protokoll 23 maj)

5. Dekanus delegationsbeslut

Utnämning av oavlönad docent

5.1 Claes Hedberg (bilaga 2.1)

5.2 Yvonne Dittrich (bilaga 2.2)

6. Anmälan om disputationer och licentiatseminarier

6.1 Disputation Ylva Gislén, IAM (bilaga 3)

6.2 Information om kommande licentiatseminarier

7. Forskningsstrategin (bilaga 4)

8. Information angående halvårsbokslutet

9. Forskarutbildningsämne i Matematik (bilaga 5)

Beslutsärenden:

10. Fördelning av forskningsmedel 2004 (bilaga 6 – förslag till fördelning)

Avslutning:

11. Övrigt

11.1 Information om Räddningsverkets forskningsprogram (se www.srv.se)

12. Till nästa möte

Välkomna!

Lars Lundberg

Ordförande

Madeleine Söderberg

enligt uppdrag

Redigera

FORSKNINGSMEDEL

Utlysning knapp

 

LÄNKAR TILL EXTERNA WEBBSIDOR


Blekinge studentkår

Etikkommittén Sydost

Forskning.se

Högskoleförordningen

Studera.nu Forskarnivå

Studera.nu Doctoral studies

 

 

 

 

Share Dela