Ansökningar

Ansökningar

OBS Dokumenten under länkarna nedan är under revidering som en anpassning till BTH:s organisation gällande fr om 2014-01-01.  

Ansökan till forskarstudier pdf-dokument

Application form Ph.D pdf-dokument

Ansökan om examensbevis länk till sida för Blanketter

link to Application for Degree Certificate

Docentansökan

Policy för antagning som oavlönad docent vid BTH

Fakultetsnämnden vid BTH utser oavlönade docenter.

Den som disputerat och anser sig uppfylla övriga kriterier kan ansöka om att antas som oavlönad docent i ett visst ämne. Under förutsättning att antagning av oavlönad docent bedöms vara till nytta för forskning och utbildning vid BTH kan sökanden antas efter prövning (2006-10-26, § 179).

Kriterier

För att kvalificera sig som docent bör sökanden uppfylla följande:

  • Sökanden bör ha en vetenskaplig meritering som i omfattning motsvarar minst två doktorsavhandlingar.
  • Sökanden bör uppvisa förmåga att självständigt framställa forskningsresultat på hög internationell nivå (2008-01-17, § 16). Med självständighet menas i detta fall att den sökande bör vara den mest erfarne forskaren för en icke obetydlig andel av de redovisade publikationerna.
  • Sökanden bör ha förmåga att handleda doktorander hela vägen fram till doktorsexamen.
  • Sökanden bör ha uppvisat pedagogisk skicklighet.
  • Sökanden bör ha genomgått forskarhandledarutbildning (2003-05-23, § 40, samt 2006-10-26, § 181-2).

Regler för antagning som oavlönad docent vid BTH (PDF- dokument öppnas i nytt fönster)

Policy för antagning som oavlönad docent vid BTH

Redigera

FORSKNINGSMEDEL

Utlysning knapp

 

LÄNKAR TILL EXTERNA WEBBSIDOR


Blekinge studentkår

Etikkommittén Sydost

Forskning.se

Högskoleförordningen

Studera.nu Forskarnivå

Studera.nu Doctoral studies

 

 

 

 

Share Dela