Protokoll fört vid sammanträde med fakultetsnämnden

2002-11-29 i paviljongen, karlshamn

Protokoll

ProtokollFAK021129.pdf

Bilaga 1 - Anmälan av disputation för Jörgen Nordberg

bil1 disputation JNO.pdf

Redigera

FORSKNINGSMEDEL

Utlysning knapp

 

LÄNKAR TILL EXTERNA WEBBSIDOR


Blekinge studentkår

Etikkommittén Sydost

Forskning.se

Högskoleförordningen

Högskoleverkets doktorandhandbok

Handbook för postgraduate students

 

 

 

 

Share Dela