Kallelse till sammanträde med blekinge tekniska högskolas fakultetsnämnd

Tid: Fredag 2003-28-11, kl. 9.00-12.00

Plats: konferensrum VOLGA 3:e våningen Östra piren, Karlshamn

Dagordning

Inledning

1. Sammanträdet öppnas

2. Fastställande av föredragningslista

3. Val av justerare

Informations- och diskussionsärenden:

4. Föregående mötes protokoll (bilaga 1 och 2 – protokoll 20 augusti och 10 oktober)

5. Dekanus delegationsbeslut

Antagning av forskarstuderande

5.1 Anders Johansson (bilaga 3.1)

5.2 Stefan Chevul (bilaga 3.2)

5.3 Yogeshwarsing Calleecharan (bilaga 3.3)

5.4 Wolfgang Diestelkamp (bilaga 3.4)

Utseende av biträdande handledare

5.5 Hans Tap (bilaga 3.5)

6. Anmälan om disputationer och licentiatseminarier

6.1 Licentiatseminarium Fredrik Wernstedt, IPD (bilaga 4.1)

6.2 Licentiatseminarium Patrik Carlsson, ITS (bilaga 4.2)

6.3 Licentiatseminarium Johan Wall, IMA (bilaga 4.3)

6.4 Licentiatseminarium Miroslaw Staron, IPD (bilaga 4.4)

6.5 Disputation Hans Tap, IAM (bilaga 4.5)

6.6 Disputation Martin Fredriksson, IPD

7. Seminarieserie ”Möten mellan kunskaper” (bilaga 5)

8. Lärarförslagsnämnden (bilaga 6 – skrivelse)

9. Prognos för forskningsmedel 2003 (bilaga 7)

Beslutsärenden:

10. Guohua Bais docentansökan (bilaga 8.1, 8.2 och 8.3 – ansökan och sakkunnigutlåtanden)

11. Policy för prövning av doktorands rätt till handledning och andra resurser (bilaga 9 – förslag till policy)

12. Ansvarig sektion för forskarutbildningsämnena (bilaga 10 – förslag till uppdelning)

13. Mötestider 2004

Avslutning:

14. Övrigt

15. Till nästa möte

Välkomna!

Lars Lundberg

Ordförande

Madeleine Söderberg

enligt uppdrag

Var vänlig anmäl eventuellt förhinder till Madeleine Söderberg på telefon 0455-38 50 42

Redigera

FORSKNINGSMEDEL

Utlysning knapp

 

LÄNKAR TILL EXTERNA WEBBSIDOR


Blekinge studentkår

Etikkommittén Sydost

Forskning.se

Högskoleförordningen

Studera.nu Forskarnivå

Studera.nu Doctoral studies

 

 

 

 

Share Dela