Protokoll fört vid sammanträde med fakultetsnämnden

2002-10-18 i ankaret, gräsvik, karlskrona

Protokoll

ProtokollFAK021018.pdf

Bilaga 1 - Anmälan av disputation för Birgitta Rydhagen

Anmälan disputation Rydhagen.pdf

Bilaga 2 - Rutiner för disputation

Rutiner för disputation

Bilaga 3 - Rutiner för licentiatseminarium

Rutiner för licentiatseminarium

Redigera

FORSKNINGSMEDEL

Utlysning knapp

 

LÄNKAR TILL EXTERNA WEBBSIDOR


Blekinge studentkår

Etikkommittén Sydost

Forskning.se

Högskoleförordningen

Studera.nu Forskarnivå

Studera.nu Doctoral studies

 

 

 

 

Share Dela