Kallelse till sammanträde med blekinge tekniska högskolas fakultetsnämnd

Tid: Torsdag 2004-03-18, kl. 9.00-12.00

Plats: Ankaret, Förvaltningen, Karlskrona

Dagordning

Inledning

1. Sammanträdet öppnas

2. Fastställande av föredragningslista

3. Val av justerare

Informations- och diskussionsärenden:

4. Föregående mötes protokoll (bilaga 1 – protokoll 22 januari 2004)

5. Dekanus delegationsbeslut

Antagning av forskarstuderande

5.1. Avri Doria (bilaga 2.1)

5.2. Markus Bergkvist (bilaga 2.2)

6. Anmälan om disputationer och licentiatseminarier

6.1. Licentiatseminarium Richard Torkar (bilaga 3)

7. Strategiska satsningar på starka forskningsmiljöer (bilagor 4.1-4.3)

8. Statistik för forskarutbildningen 2003 (bilagor 5.1-5.4)

9. Forskningssidorna på www (bilaga 6, se även http://www.bth.se/forskning/ )

Beslutsärenden:

10. Utnämning av oavlönad docent, Håkan Grahn (bilagor 7.1-7.3)

Avslutning:

11. Övrigt

12. Till nästa möte

Välkomna!

Lars Lundberg

Ordförande

Madeleine Söderberg

enligt uppdrag

Var vänlig anmäl eventuellt förhinder till Madeleine Söderberg på telefon 0455-38 50 42

Redigera

FORSKNINGSMEDEL

Utlysning knapp

 

LÄNKAR TILL EXTERNA WEBBSIDOR


Blekinge studentkår

Etikkommittén Sydost

Forskning.se

Högskoleförordningen

Studera.nu Forskarnivå

Studera.nu Doctoral studies

 

 

 

 

Share Dela