Kallelse till sammanträde med blekinge tekniska högskolas fakultetsnämnd

Tid: Onsdag 2003-08-20, kl. 9.00-12.00

Plats: Ankaret, Förvaltningsbyggnaden, Campus Gräsvik, Karlskrona

Dagordning

Inledning

1. Sammanträdet öppnas

2. Fastställande av föredragningslista

3. Val av justerare

Informations- och diskussionsärenden:

4. Föregående mötes protokoll (bilaga 1)

5. Dekanus delegationsbeslut

Utnämning av oavlönad docent

5.1 Håkan Lennerstad (bilaga 2.1)

Antagning av forskarstuderande samt utseende av handledare och examinator:

5.2 Henrik K Ny (bilaga 2.2)

5.3 Dragos Ilie (bilaga 2.3)

5.4 Inger Gustafsson (bilaga 2.4)

5.5 Andreas Jacobsson (bilaga 2.5)

5.6 Per-Anders Hillgren (bilaga 2.6)

5.7 Tommy Hult (bilaga 2.7)

5.8 Kristian Haller (bilaga 2.8)

5.9 Linn Gustavsson (bilaga 2.9)

5.10 Fredrik Wernstedt (bilaga 2.10)

5.11 Larry Henesey (bilaga 2.11)

5.12 Johanna Törnqvist (bilaga 2.12)

5.13 Erling Björgvinsson(bilaga 2.13)

5.14 David Cuartielles (bilaga 2.14)

Utseende av sakkunniga vid ansökan om att bli antagen som oavlönad docent

5.15 Guohua Bai (bilaga 2.15)

6. Kort information

6.1 Anmälan om disputation, Mikael Svahnberg, IPD (bilaga 3)

7. Forskningsstrategin (bilaga 4)

8. Fundraisingprojektet (bilaga 5)

9. Halvårsbokslutet (bilaga 6)

10. Översättning av titeln Teknologie doktor (bilaga 7)

11. Granskningsrådet för vetenskapliga publikationer, The Editorial Board (bilaga 8)

12. Inrättande av forskarutbildningsämne i Matematik (föredragande Nail Ibragimov, bilaga 9.1-9.4)

13. Seminarieserie ”Möten mellan kunskaper” (bilaga 10)

Beslutsärenden:

14. Fördelning av forskningsmedel 2004 - Utseende av arbetsgrupp

Avslutning:

15. Övrigt

16. Till nästa möte

Välkomna!

Lars Lundberg

Ordförande

Madeleine Söderberg

enligt uppdrag

Redigera

FORSKNINGSMEDEL

Utlysning knapp

 

LÄNKAR TILL EXTERNA WEBBSIDOR


Blekinge studentkår

Etikkommittén Sydost

Forskning.se

Högskoleförordningen

Studera.nu Forskarnivå

Studera.nu Doctoral studies

 

 

 

 

Share Dela