Kallelse till sammanträde med blekinge tekniska högskolas fakultetsnämnd

Tid: 2007-05-10, kl. 9.30 - ca 16.

Plats: Stora konferensen, Ronneby

Föredragande:

AHE Anders Hederstierna

AJA Andreas Jacobsson

ATI Anna Tinnert

ICL Ingvar Claesson

JLU Jenny Lundberg

LST Louise Stjernberg

MWL Mats Walter

PDA Paul Davidsson

Dagordning

Inledning

1. Sammanträdet öppnas

2. Fastställande av föredragningslista

3. Val av justerare

Informations- och diskussionsärenden:

4. Föregående mötes protokoll (bilaga 1 – 2007-03-14)

5. Dekanus delegationsbeslut och nämndens beslut per capsulam (bilaga 2)

6. Information från dekanus (ICL)

7. Regelverk avseende kostnader för doktorander verksamma utanför BTH (men inom Akademi sydost) (ICL/ATI)

8. Information från LFN (bilaga 3.1 – 3.2, PDA)

9. Information från doktorandsektionen (JLU/AJA)

10. Information från kvalitétsgruppen (bilaga 4.1 – 4.2, ICL)

11. Fakultetsnämndens interna budget (bilaga 5.1 – 5.2, ICL/ATI)

12. Nationell förteckning över forskningsämnen (bilaga 6.1 - 6.2, ATI)

13. Utseende av hedersdoktor 2007 (ICL)

14. Utseende av promotor vid Akademisk högtid (ICL)

15. Revidering av riktlinjer och mall för sektionernas ansökningar om medel ur anslaget till vetenskapsområden. (bilaga 7.1 - 7.3, ICL)

Beslutsärenden:

16. Industriell ekonomi. Inrättande av forskarutbildningsämne och fastställande av allmän studieplan (bilaga 8.1 – 8.2, AHE)

17. Fakultetsnämndens webbsidor (bilaga 9.1 - 9.4, MWL)

18. Docentärende – eventuellt utseende av examinator (bilaga 10.1 - 10.2, ICL)

19. Akademi sydost: visions- och strategiprojekt. Utseende av fakultetsnämndens arbetsgrupp (bilaga 11, ICL/LST)

20. Eventuell revidering av styrdokument fastställda av fakultetsnämnden (bilaga 12.1 – 12.7, ATI)

21. Eventuell revidering av mall för individuell studieplan (bilaga 13, ICL/ATI)

Avslutning:

22. Övrigt

Välkomna!

Ingvar Claesson

Ordförande

Anna Tinnert

enligt uppdrag

Var vänlig anmäl eventuellt förhinder till Anna Tinnert på e-postadress Anna.Tinnert@bth.se

Redigera

FORSKNINGSMEDEL

Utlysning knapp

 

LÄNKAR TILL EXTERNA WEBBSIDOR


Blekinge studentkår

Etikkommittén Sydost

Forskning.se

Högskoleförordningen

Studera.nu Forskarnivå

Studera.nu Doctoral studies

 

 

 

 

Share Dela