Kallelse till sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Fakultetsnämnd

 

Tid: Tisdagen den 27 januari 2009, kl 09.30—16.00

Plats: ASBs konferensrum (6-327), Soft Center, Ronneby

 

Föredragande:

Ingvar Claesson            ICL

Paul Davidsson             PDV

Anders Hederstierna     AHE

Michael Mattsson         MMA

Gideon Mbiydzenyuy    GMB

Charlotte Sennersten     CHS

 

Om någon eller några av dessa inte kan delta bordläggs ärendet om inte annan ledamot eller planeringssekreteraren kan överta föredragningen.

 

Dagordning

Inledning

0.      Sammanträdet öppnas

1.      Fastställande av föredragningslista

2.      Val av justerare

 

Informations- och diskussionsärenden:

3.      Dekanus och prodekanus delegationsbeslut 081205—081217( bilaga 1, ICL)

4.      Information från dekanus (ICL)

5.      Information från LFN (bilaga 2, PDV)

6.      Information från doktorandsektionen (CHS/GMB)

7.      FAKs uppföljning per december 2008 (bilaga 3, ICL)

8.      Fakultetsnämndens strategiska satsning, Internationalisering, Redovisning (bilaga 4, ICL)

9.      Information om BTH:s strategiska projekt (MMA)

 

Beslutsärenden:

10.  Docentansökan P Eisele (ICL)

11.  Fastställande av allmän studieplan i Teknovetenskapliga studier (bilaga 5, AHE)

12.  Fastställande av allmän studieplan i Interaktionsdesign (bilaga 6, ICL)

13.  FAKs satsning 2009 (bilaga 7, ICL)

 

Avslutning:

14.  Övrigt

15.  Till nästa möte

 

Välkomna!

 

Ingvar Claesson                                    Ulrika Nilsson

Ordförande                                          enligt uppdrag

 

Var vänlig anmäl eventuellt förhinder till Ulrika Nilsson, uni@bth.se

Redigera

FORSKNINGSMEDEL

Utlysning knapp

 

LÄNKAR TILL EXTERNA WEBBSIDOR


Blekinge studentkår

Etikkommittén Sydost

Forskning.se

Högskoleförordningen

Studera.nu Forskarnivå

Studera.nu Doctoral studies

 

 

 

 

Share Dela