Protokollsutdrag fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Fakultetsnämnd

 

 

Tid: 2009-09-03, kl 09:30--xx

Plats: ASB:s konferensrum, Soft Center, Ronneby

 

 

Närvarande

Företrädare för verksamheten:

Ingvar Claesson, dekanus

Göran Broman. Från § 75

Paul Davidsson

Sara Eriksén

Anders Hederstierna, prodekanus

Vanja Lindberg

Jan-Evert Nilsson. Från § 66

 

Företrädare för de studerande:

Anton Borg

Daniel Palm

 

Övriga:

Ulrika Nilsson, planeringssekreterare

Mats Walter, § 74

 

Frånvarande:

Olle Hilborn, företrädare för de studerande

Christel Borg

 

                                                                                                                                               

 


 

 

§ 75     Hedersdoktorer 2009

 

Dekanus föredrar ärendet. Akademisk högtid för BTH äger rum i oktober. Fakultetsnämnden har möjlighet att utse hedersdoktorer. Motivering till huvudförslagen till hedersdoktorer föreläggs nämnden. Ingvar Claesson föreslår i enlighet med de två huvudförslagen Professor Natalia Juristo och Martin Walfisz till hedersdoktorer vid BTH 2009.

 

 

Beslut

Fakultetsnämnden beslutar utse Professor Natalia Juristo och Martin Walfisz till hedersdoktorer vid BTH 2009.

 

Beslutet justeras omedelbart.

 


                                                                                                                                   

 

 

Ulrika Nilsson                            Ingvar Claesson

sekreterare                                 ordförande

 

 

 

Sara Eriksén

 

 

 

 

 

 

 

Redigera

FORSKNINGSMEDEL

Utlysning knapp

 

LÄNKAR TILL EXTERNA WEBBSIDOR


Blekinge studentkår

Etikkommittén Sydost

Forskning.se

Högskoleförordningen

Studera.nu Forskarnivå

Studera.nu Doctoral studies

 

 

 

 

Share Dela