Kallelse FAK

2009-09-03

 

 

 

 

Kallelse till sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Fakultetsnämnd

 

Tid: Torsdagen den 3 september 2009, kl 09.30—16.00

Plats: ASB:s konferensrum (6-327), Soft Center, Ronneby

 

Föredragande:

Ingvar Claesson            ICL

Paul Davidsson             PDV

Anders Hederstierna     AHE

Mats Walter                 MWL

Anton Borg                  ATB

Olle Hilborn                  OHI

 

 

 

Om någon eller några av dessa inte kan delta bordläggs ärendet om inte annan ledamot eller planeringssekreteraren kan överta föredragningen.

 

 

Dagordning

 

Inledning:

0.      Sammanträdet öppnas

1.      Fastställande av föredragningslista

2.      Val av justerare

 

 

Informations- och diskussionsärenden:

3.      Dekanus och prodekanus delegationsbeslut 090505—090826 samt per capsulam protokoll ( bilaga 1, ICL)

4.      Information från dekanus (ICL)

5.      Information från LFN (bilaga 2, PDV)

6.      Information från doktorandsektionen (ATB/OHI)

7.      FAK:s uppföljning per juni 2009 (bilaga 3, ICL)

 

 

Beslutsärenden:

8.      Sakkunnigutlåtande angående ansökan om att bli oavlönad docent för Anders Hederstierna (bilaga 4, ICL)

9.      Sakkunnigutlåtande angående ansökan om att bli oavlönad docent för Kari Rönkkö (bilaga 5, ICL)

10.  Ansökningar – Utveckling av forskarutbildningskurser, ansökningstillfälle 1 juni 2009 (bilaga 6, MWL)

11.  Hedersdoktor vid BTH 2009

12.  Ansökningar vid BTH om medel ur anslaget till vetenskapsområden (bilaga 7, ICL)

 

 

Avslutning:

13.  Övrigt

14.  Till nästa möte

 

 

 

Välkomna!

 

 

 

Ingvar Claesson                                    Ulrika Nilsson

Ordförande                                          enligt uppdrag

 

 

Var vänlig anmäl eventuellt förhinder till Ulrika Nilsson, uni@bth.se

Redigera

FORSKNINGSMEDEL

Utlysning knapp

 

LÄNKAR TILL EXTERNA WEBBSIDOR


Blekinge studentkår

Etikkommittén Sydost

Forskning.se

Högskoleförordningen

Studera.nu Forskarnivå

Studera.nu Doctoral studies

 

 

 

 

Share Dela