Kallelse FAK

2009-03-23

Kallelse till sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Fakultetsnämnd

 

 

Tid: Tisdagen den 31 mars 2009, kl 09:30—15:45

Plats: Konferensrum Ankaret, Förvaltningshuset, Campus Gräsvik, Karlskrona

 

Föredragande:

Ingvar Claesson            ICL

Paul Davidsson             PDV

Anders Hederstierna      AHE

Gideon Mbiydzenyuy      GMB

Charlotte Sennersten     CHS

Mats Walter                  MWL

Claes Wohlin                CWO

 

Om någon eller några av dessa inte kan delta bordläggs ärendet om inte annan ledamot eller planeringssekreteraren kan överta föredragningen.

 

Dagordning

 

Inledning

0.      Sammanträdet öppnas

1.      Fastställande av föredragningslista

2.      Val av justerare

 

Informations- och diskussionsärenden:

3.      Dekanus och prodekanus delegationsbeslut 081218-090318 ( bilaga 1, ICL)

4.      Information från dekanus (ICL)

5.      Information från LFN (bilaga 2, PDV)

6.      Information från doktorandsektionen (CHS/GMB)

7.      FAK:s ekonomiska utfall per december 2008 (bilaga 3, ICL)

8.      FAK:s budget för 2009 (bilaga 4, ICL)

9.      FAK:s uppföljning per februari 2008 (bilaga 5, ICL)

10.  Fakultetsnämndens strategiska satsning, Internationalisering, Redovisning (bilaga 6, ICL)

11.  Internationaliseringsutlysning 2009? Annat? Ram 800 kkr. (bilaga 7, ICL)

12.  ProVision (CWO)

13.  Akademisk högtid och BTH:s 20 års jubileum (AHE)

14.  Handledarkollegium (MWL)

 

Beslutsärenden:

15.  Medelstilldelning till Utveckling av Forskarutbildningskurser (bilaga 8, ICL)

16.  Docentansökan Kari Rönkkö (bilaga 9, ICL)

17.  Docentansökan Anders Hederstierna (bilaga 10, ICL)

18.  Förslag till sakkunniga för Anders Hederstierna (bilaga 11, ICL)

19.  Sakkunnigutlåtande angående ansökan om att bli oavlönad docent för

Michael Mattsson (bilaga 12, ICL)

20.  Fastställande av allmän studieplan i Interaktionsdesign (bilaga 13, ICL)

21.  Fastställande av allmän studieplan i Utveckling av digitala spel (bilaga 14, ICL)

22.  Fastställande av allmän studieplan i Industriell ekonomi och management (bilaga 15, ICL)

23.  Promotor till Akademisk högtid (ICL)

 

Avslutning:

24.  Övrigt

25.  Till nästa möte

 

 

 

Välkomna!

 

 

 

Ingvar Claesson                                    Ulrika Nilsson

Ordförande                                          enligt uppdrag

 

 

 

Var vänlig anmäl eventuellt förhinder till Ulrika Nilsson, uni@bth.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redigera

FORSKNINGSMEDEL

Utlysning knapp

 

LÄNKAR TILL EXTERNA WEBBSIDOR


Blekinge studentkår

Etikkommittén Sydost

Forskning.se

Högskoleförordningen

Studera.nu Forskarnivå

Studera.nu Doctoral studies

 

 

 

 

Share Dela