Kallelse FAK

2009-05-20

 

 

 

 

Kallelse till sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Fakultetsnämnd

 

 

Tid: Torsdagen den 4 juni 2009, kl 10:00—18:00 med efterföljande middag

Plats: Trantorp Fest & Konferens, Karlskrona. (www.trantorp.com)

 

Föredragande:

Paul Davidsson             PDV

Anders Hederstierna     AHE

Noél Holmgren              NHO

Gideon Mbiydzenyuy    GMB

Charlotte Sennersten     CHS

 

Om någon eller några av dessa inte kan delta bordläggs ärendet om inte annan ledamot eller planeringssekreteraren kan överta föredragningen.

 

 

Dagordning

 

Inledning

0.      Sammanträdet öppnas

1.      Fastställande av föredragningslista

2.      Val av justerare

 

Informations- och diskussionsärenden:

3.      Dekanus och prodekanus delegationsbeslut 090319—090504 ( bilaga 1, AHE)

4.      Information från vice dekanus (AHE)

5.      Information från LFN (bilaga 2, PDV)

6.      Information från doktorandsektionen (CHS/GMB)

7.      FAK:s uppföljning per april 2009 (bilaga 3, AHE)

8.      Information om forskningspropositionen (NHO)

9.      Information om autonomiutredningen (NHO)


Beslutsärenden:

10.  Fakultetsnämndens strategiska satsning, Internationalisering, Ansökningar ( bilaga 4, AHE)

11.  Hedersdoktorer 2009 ( bilaga 5, AHE)

12.  Riktlinjer och ansökningsblankett för fakultetsansökningar avseende budgetåret 2010

( bilaga 6, AHE)

13.  Höstens mötestider (bilaga 7, AHE)

 

Avslutning:

14.  Övrigt

15.  Till nästa möte

 

 

 

Välkomna!

 

 

 

Ingvar Claesson                                    Ulrika Nilsson

Ordförande                                          enligt uppdrag

 

 

 

Var vänlig anmäl eventuellt förhinder till Martin Jacobsson, mjb@bth.se

Redigera

FORSKNINGSMEDEL

Utlysning knapp

 

LÄNKAR TILL EXTERNA WEBBSIDOR


Blekinge studentkår

Etikkommittén Sydost

Forskning.se

Högskoleförordningen

Studera.nu Forskarnivå

Studera.nu Doctoral studies

 

 

 

 

Share Dela