KAllelse till sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Fakultetsnämnd

Tid: Måndagen den 26 oktober 2009, kl 09.30—12:00

Plats: ASB:s konferensrum, Soft Center, Ronneby

 

Föredragande:

Ingvar Claesson            ICL

Paul Davidsson           PDV

Anton Borg                  ATB

Olle Hilborn                  OHI

Om någon eller några av dessa inte kan delta bordläggs ärendet om inte annan ledamot eller planeringssekreteraren kan överta föredragningen.

 

Dagordning

Inledning:

  1. Sammanträdet öppnas
  2. Fastställande av föredragningslista
  3. Val av justerare

Informations- och diskussionsärenden:

  1. Dekanus och prodekanus delegationsbeslut 090908—091016 (bilaga 1, ICL)
  2. Information från dekanus (ICL)
  3. Information från LFN (PDV)
  4. Information från doktorandsektionen (ATB/OHI)
  5. FAK:s budget per september 2009 (bilaga 2, ICL)
  6. Doktorandkurs The Economics of Innovation and Technological Change for Engineers, 7,5 hp (bilaga 3, ICL)
  7. Doktorandkurs Empirisk Forskningsmetodik för Doktorander, 7,5 hp (bilaga 4, ICL)

Beslutsärenden:

10.  Ansökningar – Utveckling av forskarutbildningskurser, ansökningstillfälle 15 september 2009 (bilaga 5, ICL)

11.  Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i utveckling av digitala spel (bilaga 6, ICL)

12.  Utseende av ersättare för vice ordförande i lärarförslagsnämnden (bilaga 7, ICL)

13.  Regler vid licentiatseminarium (bilaga 8, ICL)

14.  Regler vid disputationer (bilaga 9, ICL)

Avslutning:

15.  Övrigt

16.  Till nästa möte

 

Välkomna!

 

Ingvar Claesson                                    Ulrika Nilsson

Ordförande                                          enligt uppdrag

 

Var vänlig anmäl eventuellt förhinder till Ulrika Nilsson, uni@bth.se

Redigera

FORSKNINGSMEDEL

Utlysning knapp

 

LÄNKAR TILL EXTERNA WEBBSIDOR


Blekinge studentkår

Etikkommittén Sydost

Forskning.se

Högskoleförordningen

Studera.nu Forskarnivå

Studera.nu Doctoral studies

 

 

 

 

Share Dela