Kallelse FAK

2007-11-16

Kallelse till sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Fakultetsnämnd

 

Tid: Måndagen den 26 november 2007, kl. 9.30 - 15

Plats: Ankaret, Karlskrona

Föredragande:

Ingvar Claesson                   ICL

Paul Davidsson                    PDV

Niklas Lavesson                   NLA

Om någon eller några av dessa inte kan delta bordläggs ärendet om inte annan ledamot eller planeringssekreteraren kan överta föredragningen.

Dagordning

Inledning

1. Sammanträdet öppnas

2. Fastställande av föredragningslista

3. Val av justerare

Informations- och diskussionsärenden:

4. Föregående mötes protokoll (bilaga 1 - 2007-10-25, ICL)

5. Dekanus delegationsbeslut och nämndens beslut per capsulam (bilaga 2, ICL)

6. Information från dekanus (bilaga 3, ICL)

7. Information från LFN (bilaga 4, PDV)

8. Information från doktorandsektionen (NLA)

9. Information från kvalitétsgruppen (ICL)

10. Fakultetsnämndens interna budget (bilaga 5, ICL)

11. Medel ur anslaget till vetenskapsområden 2008. Utformande av anvisningar för ansökningar om internationaliseringsmedel (bilaga 6, ICL).

12. Bibliotekets tidskriftsprojekt (bilaga 7.1-7.2, ICL)

13. Ansökning till utbildning på forskarnivå (bilaga 8.1-8.3, ICL)

Beslutsärenden:

14. Eventuell revidering av antagningsblankett vid antagning till utbildning på forskarnivå (bilaga 8.1, ICL)

15. Antagning av forskarstuderande (bilaga 9, ICL)

16. Docentansökan (ICL)

17. Fakultetsnämndens koordinator för forskarutbildningen (ICL)

18. Sammanträdestid för fakultetsnämnden januari-februari 2008

Avslutning:

19. Övrigt

20. Till nästa möte

Välkomna!

Ingvar Claesson                                                               Ordförande  

Anna Tinnert                                                               enligt uppdrag

Var vänlig anmäl eventuellt förhinder till Anna Tinnert på e-postadress anna.tinnert@bth.se

 

 

Redigera

FORSKNINGSMEDEL

Utlysning knapp

 

LÄNKAR TILL EXTERNA WEBBSIDOR


Blekinge studentkår

Etikkommittén Sydost

Forskning.se

Högskoleförordningen

Studera.nu Forskarnivå

Studera.nu Doctoral studies

 

 

 

 

Share Dela