Kallelse FAK

2008-01-09 

Kallelse till sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Fakultetsnämnd

Tid: Torsdagen den 17 januari 2007, kl. 9.30 - 15

Plats: Stora konferensen, Ronneby

Föredragande:

Johan Berglund                    JBU

Ingvar Claesson                   ICL

Paul Davidsson                    PDV

Ylva Hellström                     YHE

Niklas Lavesson                   NLA

Peter Linde                          PLI

Anna Tinnert                        ATI

Om någon eller några av dessa inte kan delta bordläggs ärendet om inte annan ledamot eller planeringssekreteraren kan överta föredragningen.

Dagordning

Inledning

0. Presentation av fakultetsnämndens ledamöter

1. Sammanträdet öppnas

2. Fastställande av föredragningslista

3. Val av justerare

Informations- och diskussionsärenden:

4. Föregående mötes protokoll med bilagor (bilaga 1 - 2007-11-26, ICL)

5. Dekanus delegationsbeslut och nämndens beslut per capsulam (bilaga 2, ICL)

6. Information från dekanus (bilagor 3.1-3.2, ICL)

7. Återrapportering årsredovisning: Publiceringar vid BTH 2004-2007 (PLI)

8. Bibliotekets tidskriftsprojekt (PLI)

9. Information från LFN (bilagor 4.1-4.3, PDV)

10. Information från doktorandsektionen (NLA)

11. Fakultetsnämndens interna budget 2007, preliminär sammanställning (föreläggs nämnden i kompletterande utskick, ICL)

12. Fakultetsnämndens interna budget 2008 (bilaga 5.1-5.3, ICL)

13. Styrgrupp för forskarutbildningsämnet Utveckling av digitala spel (ICL)

14. Hälsoteknik som forskarutbildningsämne vid BTH (bilaga 6.1-6.3, JBU/YHE)

Beslutsärenden:

15. Sammanträdestider för fakultetsnämnden 2008 (ICL)

16. Utseende av oavlönad docent vid BTH, revidering av styrdokument (bilagor 7.1-7.3, ICL)

17. Docentansökan. T Gorschek (bilaga 8, ICL).

18. Utseende av fakultetsnämndens representanter i Lärarförslagsnämnden (ICL)

Avslutning:

19. Övrigt

20. Till nästa möte

Välkomna!

Ingvar Claesson Ordförande

Anna Tinnert                                                                    enligt uppdrag

Var vänlig anmäl eventuellt förhinder till Anna Tinnert på e-postadress anna.tinnert@bth.se

 

Redigera

FORSKNINGSMEDEL

Utlysning knapp

 

LÄNKAR TILL EXTERNA WEBBSIDOR


Blekinge studentkår

Etikkommittén Sydost

Forskning.se

Högskoleförordningen

Studera.nu Forskarnivå

Studera.nu Doctoral studies

 

 

 

 

Share Dela