Kallelse FAK

2008-03-20

Kallelse till sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Fakultetsnämnd

Tid: Måndagen den 31 mars 2008, kl. 9.30 - 16

Plats: Lärosal Biblioteket, Campus Gräsvik, Karlskrona

Föredragande:

Ingvar Claesson                   ICL

Paul Davidsson                    PDV

Anders Hederstierna            AHE

Ylva Hellström                     YHE

Niklas Lavesson                   NLA

Hanna Scott                         HSC

Mats Walter                         MWL

Om någon eller några av dessa inte kan delta bordläggs ärendet om inte annan ledamot eller planeringssekreteraren kan överta föredragningen.

Dagordning

Inledning

0. Sammanträdet öppnas

1. Fastställande av föredragningslista

2. Val av justerare

Informations- och diskussionsärenden:

3. Föregående mötes protokoll (bilaga 1 - 2008-01-17, ICL)

4. Dekanus och prodekanus delegationsbeslut samt nämndens beslut per capsulam (bilaga 2, ICL)

5. Information från dekanus (ICL)

6. Information från LFN (bilaga 3.1-3.2, PDV)

7. Information från doktorandsektionen (NLA/HSC)

8. Kurser på forskarutbildningsnivå vid BTH (bilaga 4, NLA)

9. Rutiner för docentansökan vid andra lärosäten (bilaga 5, AHE)

10. Utfall av fakultetsnämndens interna budget 2007 (bilaga 6, ICL)

11. Fakultetsnämndens interna budget 2008 (bilaga 7.1-7.3, ICL)

12. Hedersdoktor vid BTH (ICL)

13. Strategiska satsningar vid BTH (ICL)

14. Ansökningar vid BTH om medel ur anslaget till vetenskapsområden - riktlinjer/mall/beredningsgrupp (bilaga 8.1-8.2, ICL)

15. ForskarFredag 2008 vid BTH (bilaga 9, MWL)

16. Revideringsförslag för blankett vid BTH: Ansökan till utbildning på forskarnivå (bilaga 10, MWL)

Beslutsärenden:

17. Forskarutbildningsämne vid BTH: Tillämpad Hälsoteknik (bilaga 11, YHE)

18. Förslag till Allmän studieplan i Datavetenskap (bilaga 12, PDV)

19. Docentansökan. S Johansson (bilaga 13, ICL).

20. Docentansökan. B Sutter (bilaga 14, ICL)

21. Docentansökan. T Gorschek (bilaga 15.1-15.2, ICL)

22. Ansökningar om medel ur fakultetsnämndens strategiska satsning Internationalisering (bilaga 16.1-16.10, ICL)

Avslutning:

23. Övrigt

24. Till nästa möte

Välkomna!

Ingvar Claesson                                                               Ordförande                                                                     Anna Tinnert enligt uppdrag

Var vänlig anmäl eventuellt förhinder till Anna Tinnert på e-postadress anna.tinnert@bth.se

 

Redigera

FORSKNINGSMEDEL

Utlysning knapp

 

LÄNKAR TILL EXTERNA WEBBSIDOR


Blekinge studentkår

Etikkommittén Sydost

Forskning.se

Högskoleförordningen

Studera.nu Forskarnivå

Studera.nu Doctoral studies

 

 

 

 

Share Dela