Kallelse till sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Fakultetsnämnd

 

Tid: Måndagen den 10 november 2008, kl. 9.00 - 17.00

Plats: ASBs konferensrum (6-327), Soft Center, Ronneby

 

Föredragande:

Marie Aurell                 MAU

Ingvar Claesson           ICL

Paul Davidsson             PDV

Sara Eriksén                 SER

Anders Hederstierna      AHE

Michael Mattsson           MMA

Gideon Mbiydzenyuy      GMB

Charlotte Sennersten     CHS

Mats Walter                  MWL

 

Om någon eller några av dessa inte kan delta bordläggs ärendet om inte annan ledamot eller planeringssekreteraren kan överta föredragningen.

 

Dagordning

 

Inledning

0. Sammanträdet öppnas

1. Fastställande av föredragningslista

2. Val av justerare

 

Informations- och diskussionsärenden:

3. Föregående mötes protokoll (bilaga 1 - 2008-09-17, ICL)

4. Dekanus och prodekanus delegationsbeslut (bilaga 2, ICL)

5. Information från dekanus (ICL)

6. Information från LFN (bilaga 3.1-3XX, PDV)

7. Information från doktorandsektionen (CHS/GMB)

8. Fakultetsnämndens strategiska satsning, Internationalisering, Utlysning II. Redovisning (bilaga 4, ICL)

9. Uppföljning av fakultetsnämndens interna budget (bilaga 5, ICL)

10. Information om dubbel examen inom forskarutbildning. (SER)

11. Information om BTH:s strategiska projekt. (MMA)

12. Information om Kvalitetsarbete-Forskarutbildningsnivå (MAU)

  

Beslutsärenden:

13. Docentansökan. M Mattsson (bilaga 6, ICL)

14. Fastställande av allmän studieplan i Fysisk planering (bilaga har inte fått någon ny)

15. Fastställande av allmän studieplan i Teknovetenskapliga studier (bilaga 8, ICL)

  

Avslutning:

16. Övrigt.

17. Till nästa möte

 

Välkomna!

 

Ingvar Claesson                                   Ulrika Nilsson

Ordförande                                          enligt uppdrag

  

Var vänlig anmäl eventuellt förhinder till Ulrika Nilsson på e-postadress ulrika.nilsson@bth.se

 

 

 

Redigera

FORSKNINGSMEDEL

Utlysning knapp

 

LÄNKAR TILL EXTERNA WEBBSIDOR


Blekinge studentkår

Etikkommittén Sydost

Forskning.se

Högskoleförordningen

Studera.nu Forskarnivå

Studera.nu Doctoral studies

 

 

 

 

Share Dela